سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

***نسیم معرفت***

به نام خدا


**شاگردان سطح عالی کلاس استاد سید اصغر سعادت میرقدیم در قم از سال1384 تا سال 1395.

کسانی که از سال 1384 تا سال 1395  « از سال 2000 میلادی » در ( سطح عالی حوزه )  در درس استاد سید اصغر سعادت میرقدیم شرکت نمودند به قرار زیر است :

1- جناب آقای محمد رضا رحمانی مازندرانی

2-...  سید حسین حسینی مازندرانی

3- ... محسن محمدی لاهیجانی- گیلان

4- ... نور الدین مهدیان

5- ... رجبی ایلامی

6- ...مرتضی حسن پور کرمانی

7- ... غفار رمضانی املشی رودسری -گیلان

8- ... ساداتی اهل بروجِن

9- ... احسان زینعلی اهل مشهد

10- ... سید ابوالحسن جعفری مازندرانی اهل ساری

11- ... سید محمد عابد عالم زاده اهل افغانستان

12- ...حسین مهدی زاده اهل دامغان

13- ... محمد علی محمودیان اهل بوشهر

14- ... علی جلیلی اهل همدان

15- ... سید محمد جعفر شریعتمدار اهل خوزستان

16- ... محمد ابراهیم  اهل پاکستان

17- ... برات محمد مدنی نژاد خراسان شمالی  اهل بجنورد

18- ... مجید شفیعی اهل تهران

19- ...مقصود مولایی  از اصفهان

20- ... نیکو منش ( محمد رضا)  اهل رودسر -گیلان

21- ... یونسی  اهل خراسان

22- ... مصطفی صادقی اهل کرمانشاه

23-  ... عباس جواد ضَیغَم ( ابا محمد) اهل پاکستان

24- ... مراد پور

25- ... مَیّاحی  اهل خوزستان

26- ... شمسی  اهل مازندران که مادرشان رودسری است(ایشان به نوعی  هم گیلانی و هم مازندرانی است)

27- ... قاسم شهبازی اهل تهران - شاه عبد العظیم

28- ... میرزایی  اهل لرستان

29- ...  سید حسینی  اهل قم

30 - ... نظری  اهل اراک

31- ... محمد امین مُبلِّغ  اهل افغانستان

32-  ...  محسن آخوندی  اهل گلستان ( گرگان)

33- ... اکبری  اهل مازندران

34-  .. قانعی  اهل مشهد ( خراسان )  منطقه قدمگاه

35- ...  حاجی وند  اهل خوزستان

36-  ... محمد دوست  اهل خراسان

37- ... مهدی پور  اهل کرمان

38- ... علی اصغر مرتضایی  اهل تهران

39- ... هیبة الله جبّاری  اهل لردگان اصفهان

40- ... امیر  پور رمضانی خُمامی  اهل خُمام  رشت- گیلان

41- ...  محمد مهدی معتمدی خُمامی  اهل خُمام رشت- گیلان

42- ... حمید نادم   اهل رشت - گیلان

43- ... مهدی مهجوری  اهل مازندران

44- ... سید حسن موسوی کاشانی  اهل کاشان

45- ...  اسد الله اکبری  اهل همدان - ساوه

46- ... علی رعنای رهبر خواه  اهل آستانه اشرفیه - گیلان

47- ... عباس کَرَم گنجه   اهل قم

48-  ...  حسین زاده 

49- ... فضل اللهی   اهل مازندران

50- ...  سید علی  رضایی تقوی   اهل همدان

51- ... حمید نوروزی  اهل تهران

52- ...  بخشی  اهل خوزستان

53- ...  تقوی   اهل خوزستان

54- ...  چراغی 

55- ... اسماعیلی   اهل مازندران

56-  ...  حسنی

57- ...  عسکر رسولی کارگر   اهل لاهیجان  - گیلان

58- ...  موسوی 

59- ... منصور  علی آبادی   اهل هشترود

60- ...  موسوی  ...  

61- ...  خمسه تهرانی   اهل شاه عبد العظیم تهران - ری

62- ... سید موسی قاضوی

63-  ...  حکیم آبادی 

64- ... لطفی زاده

65- ...  محمد راشکی   اهل زابُل

66- ... موسی یوسفی زاده 

67- ... مهدی ملاّیی

68-  ... عباسی   اهل مازندران

69 - ...  صدّیقی

70- ...  محسن مارانی

71- ... هادی اخلاقی   اهل آستانه اشرفیه - گیلان

72- ... مهدی رحمانی   اهل مازندران

73-  ...  حسین موسی زاده  رودسری   اهل گیلان

74- ...  شیخی  اهل نائین

75-  ...  سید مرادی 

76- ...  قربانی

77- ... احمد شاملویی

78- ...  حامد نیا  اهل مشهد مقدس

79- ... داودی  یا  داوندی  اهل خوانسار

80- ... غلامی

81- ...  محسنی خراسانی   اهل خراسان

82- ...  خلیلی کاشانی   اهل کاشان

83- ... انصاری شیرازی   اهل شیراز

84- ... ناصر خاکی

85- ... فرامرزی

86-  پیرمحمدی   اهل کردستان

87- ...  خسروی گرگانی

88- ... نظری  رشتی  - گیلان

89- ...  کوهکَن رشتی   - گیلان

90- ... سید محمد تقی دهقانی   اهل مشهد

91- ... حسن عبرتی  اهل لاهیجان  - گیلان

92- ... محمد تقی آسمانی  اهل تبریز

93- ... قاهری   اهل اردبیل

94- ... سلیمانی نژاد   اهل رامسر

95-  ...  بحرینی    اهل شیراز

96- ... قانعی   اهل شیراز

97- ...  سید علی هاشمی کرمانی    اهل کرمان

98-  ... مالزیری   اهل خوزستان

99-  ...  فرخ پور همدانی   اهل همدان

100-  ... ناصر تقی پور  اهل مازندران

101- ... عبدالله بینایی   اهل گیلان

102- ...  جَذب   اهل  رشت

103-  ..   مهدی  محمدی کرمانی  اهل کرمان

104-  ...  داود بهادُری   اهل قزوین

105-  ...  مُفیدی   اهل قزوین

106-  ...  حسن نیا  اهل لاهیجان - گیلان

107- ... مرتضی نجم صادقی  اهل  لاهیجان - گیلان

108- ... مهدی قانعی  اهل بافق یزد

109-  ... سید مهدی لطیفی   اهل کاشان

110- ... علیرضا  عینی پور  اهل پُل دختر لرستان

111- ... جمشید شاد دوست  اهل خُمامِ رشت - گیلان

112-  ...  شهر زاد تقی   اهل پاکستان

113- ... امین حیدری  مُقدّم   اهل خرم آباد لُرستان

114- ... مجتبی احمدی رشتی  اهل رشت - گیلان

115- ... مهدی رجایی

116- ...  حمید حاجی زاده  اهل خوزستان

117- ...  هادی عظیمی  اهل قم  که اصالتا همدانی است

118- ... عبد الله پور رضا رودسری  اهل رودسر  - گیلان

119- ...  میثم اِلیاء (  یا  اَولیاء ) اهل خوزستان - همشهری آقای حمید حاجی زاده خوزستانی

120-  ... علی محمدی   اهل اصفهان

121- ... یوسف پرویز پور  اهل گیلانغرب

122-  ...  محمد صادق صادقیان  اهل تهران

123- ... عبدالله اَفراء    اهل خوزستان

124- ... مهدی محمودی   اهل کرج

125- ...  علیرضا سعیدیان املشی رودسری  - گیلان

126- ...  قادر محمد زاده   اهل اردبیل

127- ... سید محمد حسینی  اهل رودبار - گیلان

128- ...  سید جابر موسوی راد  اهل مازندران

129- ... باسری  اهل بندر عباس

130-  ...  ابوذر کَرَم پور   اهل  کُهگیلویه و بُویر احمد

131- ...  علی نجفی تهرانی   اهل تهران

132-  ...  علی رضایی   اهل قم

133- ... حمید مَلِکی کاشانی    اهل کاشان

134- ... علی ابوترابی نیا   اهل بیرجند ( مشهد مقدس - خراسان جنوبی )

135- ... حامد رحیمی  اصفهانی اهل اصفهان

136-  ... مجتبی محجوب  اهل چالوس

137-  ...  مصطفی سرکار پور   اهل قم

138- ... علی غفوری   اهل یزد

139- ... خسرو جاوید فَر   اهل  رامهُرمُز  خوزستان

140- ... محمد تقوی   اهل قزوین

141-  ...  علیرضا زارع مهرجردی    اهل  مهرجرد یزد

142- ...  رضا خسروی نیا  اهل نائین

143-  ... حامد حسین زاده  اهل مراغه تبریز

144- ...   اسد زاده

145-  ...   حامدی

146-  ...  محمد منسوجی  اهل بابُل مازندران

147- ...  یونس دولت آبادی  اهل  نیشابور - مشهد

148-  ... سید هادی جوادی رشتی  اهل رشت - گیلان

149- ...  مهدی محمدی   اهل زنجان

150- ...   سید حسین کوثری   اهل  مازندران

151- ... حسین فولاد   اهل شیراز

152-  ...  محمد پُردل   اهل کُهگیلویه

153-  ... حمزه گودرز نیا  اهل کرمانشاه

154- ...  ولیّ الله  محمد نژاد مازندرانی  اهل مازندران

155- ...  ولیّ الله امیری پور   اهل  کرمان

156- ... حسین مؤمنی زاده  اهل قم

157-  ... محرّمعلی مبارک آبادی  اهل قم  که زنجانی الأصل است

158- ... سید کاظم موسوی  اهل رامهُرمُز  رفیق آقای میثم اِلیاء (  یا  اَولیاء )  خوزستانی

159- ... مسیح قاضیانی تُنکابُنی   اهل مازندران

160- ...  سید صائب پرهیزکار  اهل دِهدَشت کُهگیلویه و بُویر احمد

161- ... عدنان چلداوی  اهل خوزستان

162- .... سید علیرضا ذاکریان زاده  اهل یاسوج

163- ...  وحید اِژه   اهل کُهگیلویه و بُویر احمد

164- امین ایمانی  اهل  دزفول -خوزستان

165- ... حسین زاهدی مقدّم  اهل چهار مَحال بختیاری

166- ...  نقی محمد نسب  اهل قائم شهر - مازندران

167- ... اِلیاس  اسفندیاری  اهل زنجان

168- ... احمد گنج خانی  اهل  زنجان

169- ...  سید محمد صالح مقدس نژاد اهل کُهگیلویه و بُویر احمد

170-  ... محمد علی ریحانی نیا  اهل بیرجند ( مشهد مقدس - خراسان جنوبی )

171- ...محمد رضا جبالی  اهل شیراز

172- ...  محمد رضایی مِهر ( فامیلی سابق : گردنده ) اهل مازندران

173- ... مجتبی گَروسی  اهل زنجان

174- ...  محمد شیخ اِستَرکی کاشانی   اهل کاشان

175- ... علی علیپور نیا  اهل آلانق - تبریز

176- ...  سلیمان شمس الدینی  اهل کرمان

177- ...  رضا آقا مُلاّیی  اهل کرمان

178-  ...  فریدون اکبری  اهل زنجان

179-  ...  علی رستگاری  اهل همدان

180- ...  محمد ، خانی   اهل همدان

181-  ... حسین کرم بخش  اهل سیستان و بلوچستان

182- ... احمد خُزایی  اهل همدان

183- ...  علی خویشوند   اهل همدان

184-  ... رضا ثقفی  اهل تهران

185- ...  اباصَلت روحی   اهل  اراک ( استان مرکزی )

186- ...  هادی خادمی   اهل گچساران

187- ...  علی  محمدی  اهل تهران

188- ...سید هادی میرغیاثی  اهل کرج

189- ...  مهدی محمودی وَرزَنی  اهل کرج

190- ... اسماعیل پژوهش  اهل کرمان

191- ... سید احمد رجایی خواه  اهل یاسوج

192- ...  مهدی حسنی  اهل چهار مَحال بختیاری

193-  ... حمید امیری   اهل کرمانشاه

194- ... منصور سُهروردی  اهل کرمان

195-  ... صادق کُماسی  اهل کرمان

196- ...  شهرام گلشنی  اهل همدان

197- ...  سید باقر صادق موسوی مرادی  زارَنجی  اهل زنجان

198- ...  نبیّ الله علیزمانی   اهل سُنقُر  کرمانشاه

199- ...  نیکزاد علیزمانی  اهل سُنقُر کرمانشاه

200- ...  مهدی آیینه بندی   اهل کرمانشاه

201- ...  مسعود فرهنگیان  اهل کرمانشاه

202- ... سجاد سرمدی اِقبال   اهل همدان

203-  ... رضا مولوی  اهل چهار مَحال بختیاری

204- ... محمد نوری  اهل یزد

205-...  جمشید خواجه  اهل کرمان

206- ...  حبیب الله شمس الدینی  اهل کرمان

207- ... کاظم موسوی صالحی  اهل اِیذه -خوزستان

208- ...  محسن اصغری قَرَه قوزلو  اهل میاندُآب

209- ...  ناصر قلیزاده   اهل تبریز

210- ...  مصطفی صادقی  اهل زنجان

211-  ... علی اصغر سیستانی زاده   اهل کرمان  رفیق جناب آقای عسکر رسولی کارگر لاهیجانی

212- ...  محمود واحدی  اهل چالدُران - ارومیه

213- ... جواد مرادی  اهل رودسر

214- ... عبد الرضا عبداللهی  اهل چهار مَحال بختیاری

215- ... غلامرضا شَهری برادر مرتضی اشراقی نیا (فامیلی قبلی :  شَهری) اهل رودبار

216- ...  مرتضی اشراقی نیا (  فامیلی سابق : شَهری )  برادر غلامرضا شَهری  اهل رودبار - گیلان

217- ...  محمد حسین غلامی اهل روستای قوام آباد یزد

218- ...  سعید قربانعلی اهل دماوند -تهران

219-...   سید علوی  اهل خراسان

220- ... سید محسن یزدان شناس اهل فیروز آباد فارس- شیراز

221- ... مرتضی قربانعلی نژاد  اهل سیرجان - کرمان

222- ... مهدی جعفری نیا  اهل قم

223-  ... سید علی سینا  اسماعیلی نیا  اهل دِهدَشت کُهگیلویه و بُویر احمد

224- ... وحید اوتادی   اهل تهران

225- ... محمد ظفری همراه  اهل قم

226- ... مهدی محمدی    اهل اراک

227- ... جواد ابراهیمی    اهل سیستان و بلوچستان

228- ... سید کاظم احمدی   اهل  اردبیل

229- ... ابوالفضل عاشقی   اهل آذربایجان غربی

230- ...  سلطان نور   اهل کشور  اندونزی

231- ... علیرضا کریمی   اهل  یزد
**رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری لَشت نشایی(کلیک شود)

..........................................................            ادامه دارد ..................................

ادامه دارد


 

تاریخ : یکشنبه 95/5/3 | 12:27 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی