سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نتیجه تصویری برای امام موسی بن جعفر ع

***نسیم معرفت***


 

فَضائِل و مَناقِب امام موسی بن جعفر (علیه السلام)


پیشوایان معصوم (عَلَیهِ السَّلامُ)  هر کدام به نوبت خود منبع فضایل و مناقب و آموزگاران واقعی فضیلت و شَرف و اصول انسانیت هستند.آنان پایه گذاران تمدن واقعی و پی افکنان اصول مُعاشرت و روابط اجتماعی صحیح و سالم میباشند.همگان از یک نور سرچشمه گرفته اند و در یک مکتب تربیتی الهی پرورش یافته اند و رو بیک سو و یک هدف گام برمی دارند و غایت و هدف از زندگی آنان تحکیم مبانی انسانی و تشیید و استحکام اصول الهی و آسمانی است.پس ذکرِ فضیلتِ ویژه به هر کدام از پیشوایان معصوم  (عَلَیهِمُ السَّلامُ)  به آن معنی نیست که ائمّه دیگر فاقد آن فضیلت یا عاری از آن صفت بوده اند بلکه به مقتضای عصر و به اقتضای شرایط تبلیغ و امر بمعروف و آمادگی فکری مردم هر دوره، باعث ظهور بیشتر پاره ای از فضایل و مَناقب خاص گردیده است که در دوران های دیگر ، آن ویژگی ها  ، زمینه و اقتضایی نداشته است. بعنوان نمونه میتوان به شجاعت علی (عَلَیهِ السَّلامُ) و فرزندان ارجمندش امام حسن (عَلَیهِ السَّلامُ) و امام حسین (عَلَیهِ السَّلامُ) اشاره نمود ، آنان عصر پیامبر اسلام (ص) را درک کردند و با کفّار و مشرکین و دشمنان و مارقین و قاسطین و ناکثین روبرو گشتند و برخورد آنان با شمشیر و صحنه های جنگ و ستیزه بوده است . از آن رو ظهور شجاعت و صلابت و روح سلحشوری و جهاد در آنان   بیشتر از دیگر فضائل به ثبت رسیده است تا دیگر پیشوایان معصوم (ع) . از اینرو صفات و فضائلی که اکنون در این بخش می آوریم در دیگر پیشوایان هم وجود داشته است.


علم و دانش امام موسی بن جعفر (ع)


 

خاندان عصمت و طهارت از پایه گذاران علوم و دانش های حقیقی بشر بشمار می آیند که با روشنگری ها و راهنمائی های خود که همه از روی علم و حکمت و جهان بینی عمیق معنوی و فکری بوده است تاریکی ها و اوهام را زائل ساخته اند و اجتماعِ بشر را بسوی حقیقت معارف و مکارم و حقایق و واقعیت ها و درستی ها و مفاهیم اصیل معارف بشری رهنمون گشته اند. یادگارهای علمی و فکری امام موسی بن جعفر (عَلَیهِ السَّلامُ) که در محتویات کتابهای حدیث و فقه و کلام و تفسیر ثبت گردیده است یکی از بهترین و غنی ترین میراث های علمی است که اصول زندگی و روش های تربیتی و معارفِ ماوراء الطّبیعه را با محکم ترین و استوارترین بیان ها در اختیار پویندگان و جویندگان آن معارف قرار میدهد و اسرار آفرینش را با عالی ترین بیانات توضیح می دهد که امروز عِلم با آن همه پیشرفت و ترقّی فراتر از آن گام ننهاده است.


 

حکیم مُتألِّه و الهی صَدرُ المُتَألِّهین شیرازی در شرح  حدیث شریف عقل که امام کاظم (عَلَیهِ السَّلامُ) بیکی از یاران خود بنام «هِشام بن حَکم» القاء فرموده است چنین مینویسد: «این حدیث عقل در برگیرنده بزرگترین مشخّصات و ویژگی های عقل است که در مُحتویات خود ، معارف عالیه ای از قرآن مجید را دارد . این حدیث شریف مُحتَوِی و دربردارنده معارف پُر ارج الهی است که همانند آنرا در چندین مُجلّد از کتاب های عُرَفا و دانشمندان صاحب نظر نمی توان پیدا نمود . جامعیّت حدیث از آن نظر است که اشاراتی به علم ماوراء الطبیعت فَلکیّات، روان شناسی، اخلاق، سیاست مدنی، تربیتی و ... دارد و از نظر مَواعظ و پند و اندرز و توجیه به نشئه آخرت سرشار و غنی است» (1) 

 

[سفارش امام کاظم (علیه السّلام) به هشام و توصیف ایشان از «عقل ...+http://armanemahdaviyat.ir/?p=2601 . +کلیک کنید ]

رهبر فکری و معنوی :

امام موسی بن جعفر (ع) بعد از رحلت پدر عالی قدرش اداره کننده فکری و علمی دانشگاه وسیع و بزرگی بود که از پدر به میراث باقیمانده بود.دانشگاهی که مدیریت علمی آن بعهده امام واگذار گردید در حال توسعه و گسترش و دربر گیرنده هزاران دانشجو و استاد بود که در کلاسهای مختلف آن از مکتب پر فیض امام صادق (ع) دانش آموخته و اکنون در طی مدارج عالیتری از دانش و فضیلت بودند. گروههای متعددی از متکلمین و فقها، و فلاسفه و مُحدِّثین و مُفسِّرین و ریاضیون و مورخّین، و رجالیّون و اُدبا و شُعرا و دیگر طبقات مختلف علمی اکنون متوجه مقام علمی الهی امام موسی بن جعفر  (عَلَیهِ السَّلامُ)  گردیده اند و از کمالات و فضائل و دانش بی پایان او استفاضه مینمایند.و گرد شمع وجود او را فرا گرفته اند تا مبانی مکتب فکری و علمی اسلامی را غنی تر و پربارتر سازند و نور درخشان اسلامی را روشن تر و تابان تر نمایند. امام موسی بن جعفر (ع) دانشمندترین و با فضیلت ترین مردم عصر خود بود و علم و دانش او همانند انبیاء و رجال الهی از منبع پُر فیضِ الهام و کرامت الهی سرچشمه گرفته بود و در مکتب تربیتی خاندان رسالت و طهارت تکمیل و سرشار گردیده بود.امام صادق (ع) در تصدیق دانش و آگاهی های علمی او میفرماید : فرزندم موسی به حدّی آمادگی علمی دارد که اگر از تمام محتویات قرآن از او پرسش نمایی با دانش و علم کافی که دارد به تو پاسخ قانع کننده ای میدهد.او کانون حکمت، فهم، معرفت و اندیشه است. در وسعت و تبحّر علمی او کافی است که در نظر آوریم که دانشمندان و مُحدِّثین در فنون مختلف اسلامی از وی حقایقی نقل کرده اند که کُتُبها و دفاتر خود را با آنها پُر ساخته اند به حدّی که آن حضرت با لقب «عالِم» شهرت یافته است.

دانشمند عصر

عصر زندگی امام هفتم حضرت امام موسای کاظم (ع) از نقطه نظر علم و دانش، یکی از درخشان ترین اعصار اسلامی بوده است، دانش و هنرهای گوناگون در آن عصر پا بر پلکان اعتلاء نهاده بود. عصر طلائی دانشها و هنرهای ظریف در دنیای اسلام آغاز گشته بود . در یک چنین عصری مُشَعشَع که دیوانها و کتابهای دانشمندان ایران، یونان و هند بزبان تازی و عربی ترجمه می شد و فلسفه و ادبیات و دیگر شاخه های علوم آنروز در اوج اعتلای نسبی خود بود ، پیشوای هفتم ما را در محافل علمی دانشمندان و مجامع بحث و گفتگو و مناظره ، عالِم و دانشمند می نامیدند تا آنجا که این عنوان در شمار القاب آنحضرت در آمده بود و این موضوع خود می رساند که وجهه علمی و  فکری او در میان ناباوران امامت نیز پذیرفته شده بود.

گفتار شیخ مفید:

«او که یکی از پیشگامان علم حدیث و فقه و تاریخ در قرن چهارم هجری قمری میباشد در کتاب خود( ارشاد مُفید ص 272 ) می نویسد : روایات متعدد و فراوانی در زمینه های مختلف علمی از وجود امام ابو الحسن (امام کاظم) (ع) روایت گردیده است که نشان میدهد او فقیه ترین و دانشمندترین فرد روزگار خود بوده است» (2)


پی نوشت ها:

1 حکیم صَدرُ المُتَألِّهین شیرازی یکی از مَفاخِر فلاسفه و دانشمندان عصر اخیر است که در فلسفه و معارف حکمت و کلام کم نظیر است.کتاب اَسفار و شرح اصول کافی و شَواهِد الرُّبُوبِیّه و تفسیر برخی از آیات قرآن از آثار اوست و مهمتر از آن، پایه گذاری یک مکتب فلسفی و فکری است که هنوز هم پیروان فراوان دارد .  او در سال 1050 در سفر حج در بصره به رحمت ایزدی پیوست.

2 ارشاد مفید ص 272 .

 


** زندگانی امام موسی بن جعفر (ع) , عقیقی بخشایشی


https://hawzah.net/fa/Article/View/3773 .+پایگاه اطلاع رسانی حوزه .

 

 

**************************************


*** آیاآیت الله بروجردی مطلقامخالف نظام وحکومت دینی بوده است؟!!!+آیت الله سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadatmirghadim.mihanblog.com/post/535 .


*** گفت‌وگو با حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره شخصیت شهید نوّاب صفوی+https://www.isna.ir/news/92102816215/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88- .

 

 

*** آیا تشکیل حکومت اسلامی جائز است؟(اشکال و جواب)+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14302 .+پایگاه اندیشوران حوزه+کلیک کنید .

 

 

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 


 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 
تاریخ : پنج شنبه 98/12/29 | 10:44 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر


  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی