سفارش تبلیغ
صبا ویژن

***نسیم معرفت**

به نام خدا


گل تقدیم شماتوانا بود هر که دانا بود
    زدانش دل پیر برنا بود**در یکی از گروه ها  روز  پنج شنبه 23 اردیبهشت 95  یکی از اعضاء  شعر  زیر رو داد  که  بعدش  بنده  شعری سرودم که  ذیلا ذکر شده است  :معلمی گفت :  توانا بود هرکه... ؟
دانش آموز گفت :
"توانا بود هرکه دارا بود"
ز ثروت دل پیر برنا بود
تهیدست به جایی نخواهد رسید
اگر چه شب و روز کوشا بود
ندانست فردوسی پاکزاد
که شعرش در این ملک بیجا بود
گر او را خبر بود از این روزگار
که زر بر همه چیز والا بود
نمیگفت آن شعر معروف را
"توانا بود هرکه دانا بود"به نام خدا

این شعر ناقابل را در تاریخ 23 اردیبهشت( ساعت سه ونیم عصر  پنج شنبه  سروده ام)

به فردوسی بادا هزاران درود
که این شعرزیبا چه عالی سرود

توانا بود هر که دانا بود
زدانش دل پیر برنا بود

توانایی در مال و ثروت مجو
توانایی خواهی تو دانش بجو

که دانش بود ثروتی ماندگار
به دانش نمایند همه  افتخار

به دانش دل ما شود استوار
به دانش شود نام ما برقرار

خوش آن را که دانش بود هم قرین
که دانش بود    ثروتی    بهترین


شعر از سیداصغرسعادت میرقدیم
تاریخ : جمعه 95/2/24 | 12:39 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی