سفارش تبلیغ
صبا ویژن

***نسیم معرفت***

گناهی که حرمت آن بالاتر از حرمت تخریب خانه خداست!


حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است - آستان قدس


قرآن کریم مومنان را ازهرگونه قضاوت درباره دیگران بدون علم و آگاهی ممنوع کرده است، چنان که فرمود:« ولاتقفُ ما لیس لک به علمُ انّ السّمع و البَصرَ والفؤاد کلّ اولئک کان عنهُ مسئولاً»[1] چیزی را که به آن علم و آگاهی نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم و دل ، همه در پیشگاه خدای متعال مورد سوال خواهد گرفت.

بعضی چیزها بسیار گران به دست می آیند، ولی بسیار ارزان از دست می روند. شاید نتوان باور کرد که پس از ایمان، چیزی گران تر از آبروی مسلمان وجود ندارد. آبروی یک فرد محصول یک عمر زندگی ، تلاش و سختی است که ممکن است در یک لحظه از دست برود، بنابراین گناهی نیز بالاتر و بزرگ تر از ریختن آبروی مسلمان وجود ندارد.

اسلام عزیز آبروی مسلمان را بسیار ارزشمند و والا می داند وریختن آن را بسیار خطرناک و گناهی بسیار بزرگ بر شمرده است. گناهی که به آبروریزی منجر شود، مانند: غیبت، تهمت، شایعه پراکنی و... از گناهان کبیره ای است که به آسانی آمرزیده نمی شود. متأسفانه درجامعه ما چزی که نزد بعضی ها ارزش ندارد، همین آبروی مسلمان است که آن را خیلی راحت، مورد تاخت و تاز قرار می دهند وخود ودیگران را گرفتار عذاب الهی می کنند.

امام صادق علیه السلام فرمودند:« المؤمنُ اعظمُ حرمه من الکعبه» [2]حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است.

مقدس ترین سرزمین کعبه مکرمه(قبله گاه مسلمانان و نماز گزاران) است، به گونه ای که بدون توجه به آن نماز باطل است وحیوانی که به آن سو ذبح نشود، حرام است. تکریم و احترام کعبه بر همه واحب و اهانت به آن، حرام وگناه بسیار بزرگی است. هر کس نسبت به آن قصد سوء داشته باشد(مانندابرهه) با لشکر شکست ناپذیر « طیر ابابیل» رو به رو خواهد شد، ولی مومن بالاتر از کعبه قرار دارد. به گفته امام صادق علیه السلام مومن از کعبه عزیزتر و محترم تر و حتی حرمتش از آن بالاتر است، بنابراین همان طور که تخیب واهانت به کعبه حرام است تخریب چهره مومن و اهانت به او نیز حرام است.

به راستی چه کسی به خود جرأت می دهد کعبه را خراب یا به آن اهانت کند؟ آیا جز جبارانی مانند یزید که حکم تخریب وآتش زدن کعبه را صادر کرد، کسی چنین جسارتی را دارد؟ پس چگونه است که باوجود بالاتر بودن حرمت مومن از حرمت کعبه به آسانی مورد توهین، تخریب و جسارت قرار می گیرد و آبروی مسلمان به سادگی ریخته می شود؟

شکی نیست که اگر مسلمانی ترور شخصیت شود و از نظر اجتماعی ساقط گردد، این حالت از هزار بار کشتن او بدتر است وچنین شخصی مصداق این آیه شریفه است:

« من قتل نفساً بغیرِ نفسٍ او فسادٍ فی الأرض فکأنّما قتلَ الناس جمیعاً ...» [3]هر کس فردی را بکشد، چنان است که گویا تمام بشر را به قتل رسانده است(بدون شک کشتن یا ترور شخصیت از ترور وکشتن شخص بالاتر است)

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:« المومنُ حرامُ کلّه عرضهُ و مسالُهُ ودمُهُ »مومن همه چیزش، آبروی او مال او وخون او حرام(محترم) است.

روزی آن حضرت به کعبه نگاه کردند وفرمودند: « ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تورا بزرگ و حرمتت را گرامی داشته است! به خدا قسم حرمت مومن از تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها یک چیز را از تو حرام کرده، ولی ازمومن سه چیز راحرام کرده است: مال، جان وآبرو تا کسی به او گمان بد نبرد.[4]

[1] . سوره اسراء ، آیه 36.

[2] . خصال، ص27.

[3] . سوره مائده، آیه 32

[4] . بحار الانوار، ج 64، ص71.


http://aqlibrary.ir/quran/index.php/1390-06-05-18-03-38/3811-1393-02-15-03-23-44

 تاریخ : یکشنبه 94/3/24 | 12:21 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

 

***نسیم معرفت***

گناهی که حرمت آن بالاتر از حرمت تخریب خانه خداست!


حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است - آستان قدس


قرآن کریم مومنان را ازهرگونه قضاوت درباره دیگران بدون علم و آگاهی ممنوع کرده است، چنان که فرمود:« ولاتقفُ ما لیس لک به علمُ انّ السّمع و البَصرَ والفؤاد کلّ اولئک کان عنهُ مسئولاً»[1] چیزی را که به آن علم و آگاهی نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم و دل ، همه در پیشگاه خدای متعال مورد سوال خواهد گرفت.

بعضی چیزها بسیار گران به دست می آیند، ولی بسیار ارزان از دست می روند. شاید نتوان باور کرد که پس از ایمان، چیزی گران تر از آبروی مسلمان وجود ندارد. آبروی یک فرد محصول یک عمر زندگی ، تلاش و سختی است که ممکن است در یک لحظه از دست برود، بنابراین گناهی نیز بالاتر و بزرگ تر از ریختن آبروی مسلمان وجود ندارد.

اسلام عزیز آبروی مسلمان را بسیار ارزشمند و والا می داند وریختن آن را بسیار خطرناک و گناهی بسیار بزرگ بر شمرده است. گناهی که به آبروریزی منجر شود، مانند: غیبت، تهمت، شایعه پراکنی و... از گناهان کبیره ای است که به آسانی آمرزیده نمی شود. متأسفانه درجامعه ما چزی که نزد بعضی ها ارزش ندارد، همین آبروی مسلمان است که آن را خیلی راحت، مورد تاخت و تاز قرار می دهند وخود ودیگران را گرفتار عذاب الهی می کنند.

امام صادق علیه السلام فرمودند:« المؤمنُ اعظمُ حرمه من الکعبه» [2]حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است.

مقدس ترین سرزمین کعبه مکرمه(قبله گاه مسلمانان و نماز گزاران) است، به گونه ای که بدون توجه به آن نماز باطل است وحیوانی که به آن سو ذبح نشود، حرام است. تکریم و احترام کعبه بر همه واحب و اهانت به آن، حرام وگناه بسیار بزرگی است. هر کس نسبت به آن قصد سوء داشته باشد(مانندابرهه) با لشکر شکست ناپذیر « طیر ابابیل» رو به رو خواهد شد، ولی مومن بالاتر از کعبه قرار دارد. به گفته امام صادق علیه السلام مومن از کعبه عزیزتر و محترم تر و حتی حرمتش از آن بالاتر است، بنابراین همان طور که تخیب واهانت به کعبه حرام است تخریب چهره مومن و اهانت به او نیز حرام است.

به راستی چه کسی به خود جرأت می دهد کعبه را خراب یا به آن اهانت کند؟ آیا جز جبارانی مانند یزید که حکم تخریب وآتش زدن کعبه را صادر کرد، کسی چنین جسارتی را دارد؟ پس چگونه است که باوجود بالاتر بودن حرمت مومن از حرمت کعبه به آسانی مورد توهین، تخریب و جسارت قرار می گیرد و آبروی مسلمان به سادگی ریخته می شود؟

شکی نیست که اگر مسلمانی ترور شخصیت شود و از نظر اجتماعی ساقط گردد، این حالت از هزار بار کشتن او بدتر است وچنین شخصی مصداق این آیه شریفه است:

« من قتل نفساً بغیرِ نفسٍ او فسادٍ فی الأرض فکأنّما قتلَ الناس جمیعاً ...» [3]هر کس فردی را بکشد، چنان است که گویا تمام بشر را به قتل رسانده است(بدون شک کشتن یا ترور شخصیت از ترور وکشتن شخص بالاتر است)

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:« المومنُ حرامُ کلّه عرضهُ و مسالُهُ ودمُهُ »مومن همه چیزش، آبروی او مال او وخون او حرام(محترم) است.

روزی آن حضرت به کعبه نگاه کردند وفرمودند: « ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تورا بزرگ و حرمتت را گرامی داشته است! به خدا قسم حرمت مومن از تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها یک چیز را از تو حرام کرده، ولی ازمومن سه چیز راحرام کرده است: مال، جان وآبرو تا کسی به او گمان بد نبرد.[4]

[1] . سوره اسراء ، آیه 36.

[2] . خصال، ص27.

[3] . سوره مائده، آیه 32

[4] . بحار الانوار، ج 64، ص71.


http://aqlibrary.ir/quran/index.php/1390-06-05-18-03-38/3811-1393-02-15-03-23-44

 
تاریخ : یکشنبه 94/3/24 | 12:16 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی