سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Image result for ?شهادت امام جواد ع تسلیت?‎

***نسیم معرفت***


# حدیث


# قالَ الامامُ الجواد  (عَلَیهِِ السَّلامُ) : مُلاقاةُ الاْ خوانِ نَُشْرَةٌ، وَ تَلْقیحٌ لِلْعَقْلِ وَ إ نْ کانَ نَزْرا قَلیلا .


 دیدار برادران مایه حیات و صفا و گشایش دل و رشد و باروری عقل است ؛ اگرچه بسیار اندک باشد .


امالى شیخ مفید: ص 328، ح 13، مستدرک : ج 8، ص 324، ح 9562.


 


# نَُشْرَةٌ : نَُشْرَةٌ به فتح و ضم نون هر دو صحیح است و معنایش : حیات ، صفا ، گشایش ، رویش ، باز و شکفته شدن


# اَلنَّشر : پخش کردن ، از هم باز شدن ،  انتشار دادن ،  فاش کردن ،  باد ، باد خوب ، نسیم باد ،  ابتدای پیدایش و رویش گیاه ،  مرض گَری

نَشَرَ  یَنشُرُ  و  نَشَرَ یَنشِرُ  نَشراََ   اَلثَّوبَ :  لباس را پهن کرد ، لباس را از هم باز کرد .

نَشَرَالخَبَرَ : خبر را پخش کرد

نَشَرَ الشَّئَ : چیزی را پراکنده کرد

نَشَرَ الخَشَبَ :  تخته و چوب را تراشید یا اَرَّه کرد

نَشَرَ عَنِ المَجنُونِ اَوِ المَریضِ : دعا برای بیمار یا دیوانه نوشت

نَشَرَتِ الرّیحُ : باد در روز ابری  وزیدن  گرفت

نَشَرَ یَنشُرُ نُشُوراََ اَلشَّجَرُ : درخت برگ در آورد

نَشَرَت اَوراقُ الشَّجَرَةِ  :  برگ های درخت باز شد

نَشَرَتِ الأَرضُ :  زمین در بهار گیاه رویاند

نَشَرَ یَنشُرُ نَشراََ و نُشُوراََ اَللهُ المَوتَی : خداوند مرده ها را زنده کرد

نَشِرَ نَشراََ اَلمَواشی : مواشی و چهارپایان از قبیل گوسفند و گاو و شتر ...  در شب به چرا رفتند ، مواشی مبتلا به مرض گَری شدند

اَلنَّشرَة : اسم مَرَّه است که بر یک بار و یک نوع دلالت دارد ، نسیم باد  ، روزنامه و جمع آن نَشَرات است

اَلنُّشرَة : دعایی که برای دیوانه یا مریض می نویسند

اَلنَّشر ، اَلنُّشُور : برانگیخته شدن

یَومُ النَّشر ، یَومُ النُشُور : روز قیامت

# اَلّلهُمَّ اضمُم نَشری : خدایا کارهای پراکنده و پریشانم را سامان ده
تاریخ : یکشنبه 97/5/21 | 1:17 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی