سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

 

اصول پیشرفت فردی واجتماعی  وحکومتی در همه ابعاد زندگی(علمی ،معنوی ،دینی ، روحی وروانی  وملی ونظامی  و...)

برای تحصیل  زندگی سالم  وداشتن سلامتی ونشاط روحی وروانی وپیشرفت علمی ومعنوی ونظامی وملی و... ، رعایت نکات زیر ضروری ولازم است:

 


60-خوش بینی وحسن ظن به دیگران مگر مواردی که ضررو زیان داشته باشد


61-صادق بودن


62-خوش طینتی


63-احترام ونیکی به دیگران


64-صبر وحوصله داشتن


65-شاکر وسپاسگزار بودن


66-رعایت ادب(ادب ومعرفت داشتن،  سرمایه نقد وآماده وباارزش است).......بی ادب محروم ماند از لطف رب


(معرفت بالاترین سرمایه است  هر که دارد این گهر پر مایه است


67-احترام به بزرگترها


68-رعایت حقوق دیگران


69-احترام ونیکی به پدر ومادر


70-رعایت حقوق همسایگی


71-اشتغال به کارهای مفید


72-مطالعه کتب سودمند ومفید


73-شرکت در مجالس دعا وذکر اهل بیت (علیهم السلام)


74-مسافرت کردن


75-زیارت حرم امامان (علیهم السلام) وقبور امام زادگان وصلحاء ونیکان


76-احترام ونیکی به خانواده واهل وعیال وقوم وخویش


77-صله رحم وپیوند خویشاوندی به شکل صحیح آن


78-برنامه وهدف داشتن


79-معاشرت با خوش اخلاق ها


80-معاشرت با خوبان ونیکان وصالحین


81-تدبیر در امور داشتن


82-تنوع مناسب در زندگی داشتن


83-شنا کردن


(در روایات به شنا وتیراندازای وسوارکاری ومسابقه و...توصیه شده است)

 


84-دیدن مناظر طبیعی


85-استفاده از رنگ های شاد در رنگ آمیزی های منازل وغیره


86-استعمال بوی خوش وعطریات و...


87-اسب سواری


88-میهمانی دادن ومیهمانی رفتن


89-کمک به نیازمندان ویتیمان و...


90-شرکت در محافل دعا وراز ونیاز


91-شرکت در مجالس جمعی دینی مثل نماز جمعه و...


92-شنیدن آیات قرآن باصوت زیبا


93-خواندن ویاشنیدن اشعار عرفانی واخلاقی وتربیتی مثل اشعار حافظ ومولوی وباباطاهر و...


94-ورزش ، بویژه ورزش های جمعی

 


96-نگاه به آب جاری وروان


97-نگاه به کودکان از روی مهر ومحبت ونوازش آنها


98-قدم زدن در مکان های سرسبز


99-نشستن کنارآبشارها ورودخانه ها ....


100-نستن  کنار خانواده وفرزندان و...


101-دیدن دریا(شنا در دریا بارعایت موازین )


102-تفکر واندیشه


103-انجام فرائض دینی از جمله نماز وخمس وزکات


56-گشاده رویی


104-یادشهدا(بویژه سرور شهیدان امام حسین  علیه السلام)

 


105-زیارت قبور مومنین

 


106-مطالعه شرح حال بزرگان


107-مطالعه کتاب های اخلاقی وتربیتی


108-مطالعه شرح حال معصومین (علیهم السلام) وانبیاء


109-بازی با بچه ها وکودکان


110-خوش گفتاری وخوش رفتاری


111-رعایت بهداشت ونظافت وپاکیزگی

 


112-انجام غسل جمعه


113-مسواک زدن


114-آراستگی سر وصورت ولباس


-{راغب اصفهانی میگوید:زینت سه قسم است1-زینت باطنی ومعنوی مثل تقوی وعلم وسخاوت و...2-زینت جسمی وبدنی مثل بدن  سالم وخوش ترکیب


وصورت زیبا و..3- زینت وزیور خارجی (غیراز زینت باطنی وبدنی) مثل زیور آلات برای خانم ها و...115-خوردن غذا های خوش طعم


116-استفاده از میوه ها بویژ میوه های خوش طعم


117-مصرف گوشت بویژه به صورت کباب شده وبه اندازه نیاز


118-مراقبت بر مبتلی نشدن به فشار خون وبیماری قند وچربی


119-جلب دعای پدر ومادر ودیگران


120-محبت ومهربانی به دیگران


121-جود وبخشش واحسان به دیگران


122-استراحت وخواب به اندازه نیاز


123-یتیم نوازی ودستگیری از یتیمان


124-خنده کردن  مطلوب


125-قدر دانی از نعمت های الهی


126- قدردانی از داشته ها وغم نداشته ها را نخوردن


127-وفای به عهد


128-کار وتلاش برای زندگی وامرار معاش ودوری از بیکاری


82-فال خوب زدن


129-امیدوار بودن وامید به زندگی وآینده


130-پراخت حق الناس


131-جلب رضایت والدین


132-احترام به استاد


133-امین بودن وامانت داری


134-عفو وگذشت


135-نادیده گرفتن لغزش های دیگران (مگرموارد خاص)


136-دور اندیشی


137-با اندیشه وتدبیر وبرنامه وهدف در کارها وارد شدن


138-احتیاط لازم در امور وکارها


139-وحدت واتحاد وهمدلی


140-حفظ عزت وکرامت نفس


141- پذیرش وقبول سخن حق


142- زیربار ظلم وستم نرفتن


143-رعایت حجاب وعفاف


144-غیرت وجوانمردی ومروت داشتن


145-رعایت حدود شرعی وانسانی


146-تقویت ارزش های دینی وانسانی


147-حریت وآزادگی واستقلال


148-حفظ حرمت حریم دیگران


149-کنترل زبان


150-کنترل هوای نفس


151-دهن بین نبودن


152-استفاده از فرصت ها واوقات


153-کارهای دیگران را حمل به صحت کردن(مگر موارد خاص)


154-حفظ وقار ومتانت


155-عدم مداخله در کارها وامور دیگران


156- سکوت سودمند


157-نرم و ملایم ومتین سخن گفتن(مگرموارد خاص)


158-چشم وهم چشمی نکردن


159-آشتی دادن بین دیگران


160-ثبات در رای ونظر داشتن


161-بااراده بودن


162-چشم پوشی ازعیوب وخطاهای دیگران(مگردر موارد خاص)


163-یاد مرگ وعالم برزخ وقیامت


164-برخورد کریمانه با کسانی که دچار لغزش شدند


165-مطالعه وبهره مندی از قرآن کریم ونهج البلاغه وصحیفه سجادیه  و...


167-شرح صدر داشتن


-168ملتزم به ضوابط باشیم نه روابط(ضوابط بر روابط حاکم باشد)


169-اهتمام واستمرار به درس و بحث وتحقیق


170-لزوم توجه واهتمام به عدالت درابعاد فردی واجتماعی وسیاسی وحکومتی


171-استفاده صحیح ودرست از امکانات و تکنولوژی ها (مانند موبایل واینترنت و....)چ


172-کنترل زبان

173-پرورش مدیران شایسته وتوانمندوصالح وباتقوی وباایمان


174-شکرنعمت(سوره نحل آیه115)


175-عالم رامحضر خدا دانستن(امام خمینی ره فرمود:عالم محضرخدااست درمحضر خدا معصیت نکنید)


176-اشداء علی الکفار ورحماء بینهم  ، بودن

 


177-تولی وتبری داشتن


178-خصم ظالم وستمگر بودن وکمک کار مظلوم بودن


179-مقاومت دربرابرزیادی خواهی های استکبار جهانی وغرب واسرائیل غاصب


180-وفای به عهد(سوره نحل آیه91)


181-محبت ومهربانی زن وشوهر نسبت به یگدیگر


182-انتظارفرج حضرت ولیعصر(عج) به معنای واقعی آن


182-اعانت وکمک در کار وامر خیر  نسبت بع یکدیگر(درسوره مائده آیه 2 چنین آمده است:تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الثم والعدوان..)


183-توصیه مسلمین ومؤمنین نسبت به یکدیگر در باره حق وصبر(درسوره والعصر چنین آمده است:والعصر،ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا


الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)


184-رعایت حقوق بهداشت ودرمان ملت از طرف دولت وحکومت185-رعایت حقوق بیماران از طرف دولت ومردم


186-عیادت مریضان وبیماران

 


187-حفظ محیط زیست وآلوده نکردن آن


188-حفظ شأن وشخصیت وکرامت خود ودوری از اذلال نفس


189-رعایت وحفظ سلامت روح وروان مردم وملت از طرف دولت وحکومت


190-حسن سلوک وتفاهم وتعامل بادیگران


191-نرمش قهرمانانه در برابر دشمنان و...(اصطلاح نرمش قهرمانانه ازطرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به صورت رسمی در سال 92

مطرح شد..)
192-حفظ عزت وکرامت ملی از طرف دولت وحکومت


193-جلوگیری از وقوع طلاق وافزایش آن (باشیوه های درست وکارشناسی شده) از طرف مردم ونهادهای مربوطه


194-لزوم نظارت شدید حکومت ودولت ومردم در رابطه با سوء استفاده های مالی وغارت اموال  و...برخی از افراد


195-رعایت جوانمردی ومروت ومردانگی


196-لزوم توجه به مسئله جوانان از طرف نهاد های مربوطه و...


197-اهمیت مسئله ازدواج  وتوجه نهادهای مربوطه به این امر مهم


198-کنترل جرائم از طرف نهادهای مربوطه  ودولت ..

199-برای خیر وسعادت خود ودیگران  وملت ومردم وجوانان و...دعا کنیم200-خودسازی وتهذیب وتربیت نفس  بویزه خودسازی وتهذیب نفس برای عالمان ورهبران دینی جامعه و...

 


وَ قَالَ [علیه السلام] مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ

 مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ .


و درود خدا بر او ، فرمود : کسى که خود را رهبر مردم قرار داد ،باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد ، خود را بسازد ، و پیش از آن که به

 گفتار تربیت کند ، با کردار تعلیم دهد ، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوار تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب

 بیاموزد.

 


{نهج البلاغه مرحوم استاد  محمد دشتی حکمت73}

 


**ذکر صلوات بر محمد وآل محمد(علیهم السلام)


{متن از سیداصغر سعادت }

*تذکر :در فرصت مناسب وبه تدریج  ترتیب متن مذکور ونیز اصلاحات و اضافات انجام می گیرد و....

 

 
تاریخ : دوشنبه 92/11/28 | 7:13 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی