سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

** آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا نه؟

آیت الله خامنه ای : در سوره حمد جزء سوره است و در سایر سوره ها آیة مستقل نیست ، ولی در نماز باید هر سوره با یک (( بسم الله )) شروع شود. 
آیت الله سیستانی : در همه نماز ها بجز نماز آیات ، بنابر احتیاط واجب جزء سوره است.
آیات عظام وحیدخراسانی ، مکارم : بسم الله جزء هر سوره است. در نماز آیات به قصد سوره ی توحید بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید و به رکوع رود.

نتیجه : در نماز آیات نمی شود یک آیه حساب کرد ، ولی به نظر دسته سوم 
می توان آنرا یک آیه به حساب آورد و به رکوع رفت.

https://www.welayatnet.com/fa/forum/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%9Fدر این مسئله دو نظر وجود دارد:


1- از نظر اکثر مراجع ( آیات عظام، امام خمینی، مکارم، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، سید صادق حسینی شیرازی، محمد علی گرامی قمی) بسم الله الرحمن یک آیه حساب می شود . در نماز آیات با گفتن آن می تواند به رکوع برود . نماز آیات صحیح است . در سوره توحید، اول بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و به رکوع رود . بعد بلند شود بگوید قل هو الله احد و به رکوع رود. به همین ترتیب تا پنج رکوع کامل شود.(1)


2- عده ای از مراجع مانند آیت الله خامنه ای، سیستانی و تبریزی، بسم الله را به عنوان یک آیه صحیح نمی دانند . در نماز آیات معتقدند بعد از بسم الله یک آیه از سوره نیز خوانده شود، بعد به رکوع برود.(2)


پی نوشت ها:
1. امام خمینی، توضیح المسائل،م1507؛
مکارم،م 1299؛ نوری همدانی،م 1505؛ صانعی،م1492؛ فاضل لنکرانی،م 1520؛ صافی گلپایگانی،م 1517؛جعفر سبحانی،م1428؛ محمد تقی بهجت،م1226؛ سید صادق حسینی شیرازی،م1553 ؛ محمد علی گرامی قمی،م1579
2. توضیح المسائل مراجع ،ذیل مسئله 1507 و سؤال تلفنی(7743232-0251) از دفتر آیت الله خامنه ای.

http://www.pasokhgoo.ir/node/24386

 

 
تاریخ : پنج شنبه 97/4/28 | 4:10 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی