سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صور قلب ینبض , لکل عاشق قلوب متحرکة تنبض بالحیاة - الحبیب للحبیب

 

نحوه پرورش گل پرنده بهشتی - نگهداری گل پرنده بهشتی - معرفی گل ...

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

 

*** پنج چیز دل عاشق را دگرگون می کند : .... ......
 


1- یاد معشوق

2- جمال معشوق

3- کمال معشوق

4- حال معشوق

5- نگاه معشوق

 

 

عشق سکّوی پرواز است . پرواز به سوی معشوق . جاذبه عشق برخلاف جاذبه مادی نِیوتُن ، کِشش روحی و روحانی به سمت بالا و مرکز حقیقی عشق است .  اساس آفرینش بر عشق است و عشق ریشه دارترین حقیقت عالَم وجود است . در عشق نشاط و غم است که غمش هم به نشاط بر می گردد . طنین عشق زیباترین طنین در عالَم هستی است که اگر کسی در عشق صادق و یکرنگ باشد و گوش باطنی و حقیقیش شنوا باشد به خوبی آن را می شنود . سراسر هستی سرود عشق است . خدایی که هم عاشق و هم معشوق است ، آوازش پیوسته در گوش دل است ولی کو دل که دهد گوش به آواز خدا . همه عشق ها  ریشه در یک معشوق دارد و بس  . همه عشق ها تجلی  یک عشق بی نهایت  است زیرا که معشوق حقیقی بی انتهاست لذا مسیر عشق پایان ندارد .  آنکه در اَزَل هم عاشق بود و هم معشوق و با خویش عشقبازی می کرد قطره ای از عشق را در دل آدمیان چکاند . ببین که چه غوغایی است از عشق در میان این موجودات بشری . قِصّه عشق واقعا عجیب و شگفت انگیز است . می توان عاشق شد و عشق را احساس کرد ولی حقیقت و چیستی عشق مُعمّایی لامَکشُوف است . عشق فراز است نه فرود ، تَعالِی است نه تنزّل ، سَیر است نه سکون ، شدن است نه بودن  و چه بسا بالاتر اینکه عشق فناست که در بَطن آن بقاست . عاشق در معشوق فانی می شود و بقای عاشق در بقای معشوق است و هر معشوقی که فانی و فناپذیر است معشوق حقیقی نیست و هیج عشقی بجز عشق الهی نیست «لا عِشقَ اِلّا عِشقُ اللهِ» و هر عشقی در عالم تا به عِشقُ الله نرسد  عشق نیست و اگر عشق بنامند جز مَجاز نخواهد بود  . عشق ، دلدادگی صادقانه به معشوق است  . عشق یک رنگی است نه دورنگی .  عشق هیچگاه با دورنگی جمع نمی شود و عاشق دو رو  در قاموس عشق نمی گنجد . زندگی بی عشق یعنی زندگی بدون آب و هوا . کسی که عشق ندارد حیات ندارد بلکه مُرده ساکن یا مُرده مُتحرِّکی بیش نیست . عشق به عاشق ، زندگی جدید و نگاهی مُتفاوت و مُتعالی می دهد . نگاه عاشق نگاهی خاصّ است و عاشق ، جور دیگری می بیند . عاشق اگر معشوق را نبیند عاشق نیست ، البته نه به چشم سَر بلکه به چشم سِرّ و دیده باطن . دیده باطن اگر بینا شود - صد حقیقت نزد تو پیدا شود .  اگر دیده حقیقت بینِ عاشق ، بینا شود همه جا با معشوق و در حضور اوست و  مَستِ جَلَوات معشوق می شود  و به هر سو بنگرد جمال معشوق را به تماشا می نشیند . چه زیبا گفت باباطاهر عُریان ، عُریان از تَعَلُّقات نه بَرهنگی تَنِ ظاهری  : 

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم

 

بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از روی زیبای ته وینم


..... .....   «هر چه گویم عشق را شرح و بیان»  - عشق نیست ،توصیف عشقست و نشان .
 
 «مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست»  *  بی عشق هر آنچه باشد بیجاست

 

خوشتر از عشق ندیدم که به دل بنشیند  *  عاشق آن است که معشوقِ نکو بگزیند

 

و چه زیبا سروده است جَلالُ الدّین مولوی یا مُلّای رومی :

 

عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز عِلّتها جداست

عشق اُصطُرلاب اَسرارِ خداست

عاشقی گر زین سر و گر زان سرست

عاقبت ما را بدان سر رهبرست

هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خَجِل باشم از آن

گرچه تفسیر زبان روشنگرست

لیک عشق بی‌زبان روشن ترست

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

عقل در شرحش چو خَر در گل بَخُفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گر دلیلت باید از وی رو متاب

 


 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

 


*** ترانه عشق +آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی  ( نسیم معرفت )+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4243/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B4%D9%82+%28+%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA+%29/ +کلیک کنید ..


*** پنج چیز دل عاشق را دگرگون می کند+نسیم معرفت ....+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ .+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5183/ + کلیک کنید .

 

 

*** ترانه عشق +پایگاه اندیشوران حوزه +آیت الله سید اصغر سعادت میر قدیم لاهجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=12070 ..+کلیک کنید .

****پنج چیز دل عاشق را دگرگون می کند+نسیم ادب+ استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی +http://nasimeadab.parsiblog.com/Posts/296/%d9%be%d9%86%d8%ac+%da%86%d9%8a%d8%b2+%d8%af%d9%84+%d8%b9%d8%a7%d8+....+....../ .+کلیک کنید .

 

***تأثیر شعر و ادب فارسی در فرهنگ و اخلاق مردم+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14963 .+پایگاه اندیشوران حوزه +کلیک کنید .

 


*** عشقنامه +از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/647 .+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +کلیک کنید ..

 

 

************************************

 

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

 

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 


**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

 

 

*** ربا در تسهیلات خُرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد+محمد رضا مُروِّجی+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7/ .+کلیک کنید .

 

 


تاریخ : جمعه 99/2/26 | 2:46 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

مناجات توبه کنندگان ـ مفاتیح الجنان

شیخ حسین انصاریان در گفتگو با تسنیم — زد فیلم

***نسیم معرفت***

 


*** مُناجاتِ شیخِ مناجاتی عصر ما (شیخ حسین انصاریان)

 

اى عَفو تو شاملِ گناهان
کوى تو پناهِ بى پناهان


بر خسته دلان شَفاى دردى
مَحروم نکرده دردمندى


باز است درت بر آزمندان
اى عشق دلِ نیازمندان


جز تو که نظر به حال ما کرد
یا گوش بر این مَقال ما کرد


بخشنده هر گناهى اى دوست
بر گم شدگان پناهى اى دوست


اى راز دلِ شکسته من
اى مَرهَم قلبِ خسته من


اى مُونِس من انیس جانم
اى یار و رفیق در نهانم


اى راه مرا چراغ روشن
آب و گِل من زتُست گلشن


امید منى به هر دو عالم
دُورم منما زخویش یک دم


بنگر ز گنه چه تیره روزم
چون شمع به درگهت بسوزم


باشد که نظر کنى به حالم
بخشى به عنایتت کمالم


یادى ز غَریب بى نوا کن
از لطف، تو درد من دوا کن


مسکین به دَرِ تو دردمند است
دلخسته و زار و مُستمند است


* مَنبَع : کِتاب عِرفان اِسلامی(شَرح مِصباحُ الشَّریعَه که 15 جلد است) از حُجّت الأِسلام اُستاد شَیخ حُسَین اَنصارِیان خوانساری اصفهانی  ج3 ص 184 .  

+ شیخ حسین انصاریان ، شیخ مُناجاتی است که معرفت قلبی او به پرودگار ، وی را بی قرار کرده و سالیان طولانی با آه و ناله و گریه های جانسوزش در مراسم های دعا و شب های قدر ، جان ها و دل ها را جلا و صفا بخشیده و می بخشد و با عشق و ارادت وصف ناپذیری که  به اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) مخصوصاََ سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهداء اباعبدالله الحسین (عَلَیهِ السَّلامُ) و نیز به حضرت ولیّ عصر حجت بن الحسن العسکری (عَلَیهِ السَّلامُ) دارد و  همچنین با عنایت و توجه خاصی که به قرآن کریم دارد با بیانات شیرین و شیوا و روشنگرانه خود با بهره مندی از معارف اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) و قرآن کریم ، خَیل عظیمی از مردم و مُستمعین را به راه هدایت و  طریق فَلاح و رستگاری و نور و اُنس با پروردگار عالَم و محبوب حقیقی رهنمون می سازد . (سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی )

 

 

************************************

 

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

 

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 


**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

 

 

*** ربا در تسهیلات خُرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد+محمد رضا مُروِّجی+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7/ .+کلیک کنید .

 

 


تاریخ : پنج شنبه 99/2/25 | 6:0 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت عالم وارسته آیت الله واعظ زاده خراسانی ...

خاطرات آیة الله واعظ زاده از گذشته حوزه علمیه مشهد

***نسیم معرفت*****مرحوم علامه واعظ زاده خراسانی مایه آبروی «شیعه» بود+مربوط به 18 اسفند سال 1395 .


...علامه واعظ زاده خراسانی مایه آبروی «شیعه» بود ...+  آخرین اخبار, شبکه اجتهاد  +( 18 اسفند 1395)

حجت‌الاسلام  دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی رئیس اسبق دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب به مناسبت مراسم نکوداشت مقام علمی مرحوم آیت الله علاّمه شیخ محمد واعظ زاده خراسانی که در دانشگاه  مذاهب اسلامی .... در یادداشتی شفاهی به تشریح جایگاه علمی مرحوم واعظ زاده خراسانی پرداخت که در ادامه می‌خوانید :  همان‌طور که رهبر معظم انقلاب (امام خامنه ای) فرمودند مرحوم واعظ زاده به معنای واقعی عالمی فرزانه و روشن‌بین بود و پیام ایشان (امام خامنه ای)گویای این مطلب است. روشن‌بینی ایشان هم در حوزه علم بود و هم در حوزه عمل. اولین آشنایی بنده با مرحوم آیت‌الله واعظ زاده خراسانی به اوائل انقلاب برمی‌گردد. آن زمان سمیناری بین‌المللی با موضوع اقتصاد اسلامی در دانشگاه الزهرا«س» برگزار شد که ایشان از مشهد برای کسب تجربیات به قم آمد و بعد از آن سمینارهای متعددی در اقتصاد اسلامی در مشهد تشکیل داد و بنده را دعوت نمود.یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی آیت‌الله واعظ‌ زاده قبل از انقلاب اسلامی، برگزاری کنگره «هزاره‌ شیخ طوسی» در سال 1348 بود که به مدت پنج روز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و مقالات آن در قالب کتاب به چاپ رسید که خیلی حائز اهمیت است.زمانی آیت‌الله بروجردی (ره) برای استاد شیخ محمود شَلتوت (شیخ وقت اَلاَزهَرمصر)، «تفسیر مَجمَعُ البیان» – که از مهم‌ترین تفاسیر قرآن کریم شیعی است- را فرستاد و شیخ اَلاَزهَر بعد از مطالعه، آن را بهترین تفسیر جهان اسلام معرفی کرد و دستور چاپ آن‌ را داد و چند نفر از علمای بزرگ الازهر هم پاورقی نوشتند؛ مرحوم آیت‌الله واعظ زاده این تفسیر را در ایران تجدید چاپ کرد و این خدمت بسیار بزرگی بود چون مردم از این تفسیر اطلاعی نداشتند.از دیگر تلاش‌های علمی مرحوم واعظ زاده که گواه سخت‌کوشی ایشان است، آثار فاخر و ماندگار «اَلمُعجَمُ فِی فِقهِ لُغَةِ القُرآنِ وَ سِرِّ بَلاغَتِهِ»، «نُصُوصُ الإِقتِصاد ِ الإِسلامِی» و «اَلمِنهَجُ المَوضُوعِی لِکِتابِ نَهجِ البَلاغَةِ» است........یکی از فعالیت‌های ماندگار مرحوم آیت‌الله واعظ زاده راه‌اندازی دانشگاه مذاهب اسلامی است و اکنون دانشگاه یک تقریب عملی است و آثار و برکات فراوانی داشته که در آینده ای نه چندان دور، شکوفا خواهد شد....در سمینار‌های بین‌المللی داخلی و خارجی، پخته سخن می‌گفت و می‌دانست در کجا و چگونه باید صحبت کند. در مصر برای علمای اهل‌سنت درباره عصمت اهل‌بیت(ع) صحبت کرده بود تا جایی که مسئله عصمت را برای آنها ثابت کرد و آنها هم پذیرفتند....در بسیاری از نقاط جهان، وقتی قُوَّت علمی مرحوم واعظ زاده را می‌دیدند تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. ایشان در همه سفرهایش شیعه را با عظمت یاد می‌کرد و دفاع جانانه‌ای از شیعه داشت. هستند کسانی که بد دفاع کردنشان، شیعه را لگد مال کرده است. می‌توان گفت : مرحوم آیت‌الله واعظ زاده خراسانی مایه آبروی شیعه بود.....+1395 . +http://ijtihadnet.ir/%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa/ .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .


************************************

 

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

 

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 


**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

 

 

*** ربا در تسهیلات خُرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد+محمد رضا مُروِّجی+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7/ .+کلیک کنید .

 


تاریخ : یکشنبه 99/2/21 | 2:44 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

***نسیم معرفت***

 

***پیوند ناگسستنی بین امام خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی به گواهی امام خامنه ای+ آخرین اخبار, شبکه اجتهاد  +( 19 دیماه 1395) 

 


***هوش وافر و صمیمیت کم‌نظیر او در آن سالها، تکیه‌گاه مطمئنی برای همه‌ی کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می‌آید....

بخشی از پیام تسلیت امام خامنه ای به مناسبت رحلت جانگداز آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی***اجتهادهای متفاوت هرگز نتوانست در رفاقت و محبت خللی وارد آورد+اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هائی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بَین‌ُالحَرَمَین کربلای مُعَلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه‌ خنّاسانی که در سال‌های اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت‌های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او (مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی) نسبت به این حقیر خلل وارد آورد. متن کامل پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی(حضرت آیت الله العُظمی امام سید علی خامنه ای) در پی ارتحال آیت‌الله‌ شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم . انّا لله و انّا الیه راجعون .با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی، و همکار نزدیک سالهای متمادی در عهد جمهوری اسلامی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ اکبر‌هاشمی رفسنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم و همگامی که سابقه‌ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می‌رسد، سخت و جانکاه است.....هوش وافر و صمیمیت کم‌نظیر او در آن سالها، تکیه‌گاه مطمئنی برای همه‌ی کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می‌آید.....با فقدان‌هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم....غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می‌کنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم ...+شبکه اجتهاد+1395 .+کلیک کنید .

+http://ijtihadnet.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%b1/ .+شبکه اجتهاد .


************************************

 

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

 

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 

 


**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

 

 

 
تاریخ : دوشنبه 99/2/15 | 4:48 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
اگر در مقام و شان فتوا بودم، به طور قطع ترجمه کتاب‌‌ها را برای حوزه علمیه حرام اعلام می‌کردم

***نسیم معرفت***


رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی عنوان کرد:


تولید علوم انسانی اسلامی؛ رسالت مُجتَهِدان مُتخَصِّص+استادرَشاد

حجت‌الاسلام علی اکبر رَشاد با تأکید براینکه تولید علوم انسانی اسلامی رسالت مجتهدان متخصص است، گفت: با این وجود در قلمرو تفقه و اجتهاد و تعلیم و تعلم فقه و اصول دچار کاستی‌های بسیاری هستیم که اجازه نمی‌دهد هر که وارد آن ها شود مُولِّد علم شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ... در همایش «بایسته‌های تولید علوم انسانی اسلامی» در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید علوم انسانی اسلامی طی دو دهه اخیر گفت: علوم انسانی به مجموعه دانشهای حاوی سه دسته گزاره و قضایای توصیفی گزارشی و تحلیلی معطوف به همه ساحتهای زندگی انسان گفته می‌شود.

 

وی، علوم انسانی را دین بشر مُدرن خواند و افزود: نقشی را که ما مسلمانان از دین توقع داریم، بشر مدرن از علوم انسانی توقع دارد؛ برای ما فقه و اخلاق اسلامی در کنار هم، نظام نامه حیات انسان مسلمان را تشکیل می‌دهد و بنا است چگونه زیستن را از اینها اخذ کنیم.

 

رشاد ادامه داد: این در حالی است که اکنون علوم انسانی به رقیب اصلی دین تبدیل شده و فضا را برای تنفس دین تنگ کرده و اجازه بروز و ظهور به دین نمی‌دهد.

 

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی تصریح کرد: امروز تحلیل، توصیف وتدبیر همه شؤون زندگی ما اعم از اقتصاد، سیاست، مدیریت، فرهنگ و جامعه در تصرف علوم انسانی است و با اینکه نظام  ما متأثر از اسلام است اما تنها در بخشهای کوچکی از ان مبانی اسلامی دیده می‌شود و هنوز در برخی عرصه‌ها قلمروهای مناسباتی اسلام را مشاهده نمی‌کنیم.

 

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، در عرصه علم مدیریت، مدیریتی که بر مبنای ارزشهای اسلامی طراحی و بنا نهاده شده باشد وجود ندارد و عمده اصول مدیریتی که اعمال می‌شود چیزی است که در دانشگاه آموخته می‌شود و محصول غرب است.

 

رشاد افزود: در اقتصاد و جامعه شناسی نیز همچنان از دانشهای تولیدی در عالم کفر گَرته برداری (کپی و تقلید و ...)می‌کنیم و در هیچ عرصه‌ای به صورت مطلق یا تقریبی با غلبه مَبانی اسلامی و دینی، جامعه را اداره نمی‌کنیم.

 

استاد حوزه علمیه تهران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر مشکل علوم انسانی حل نشود هیچ مشکلی از کشور حل نمی‌شود؛ حتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم که ساختارهایی برای آن در نظر گرفته ایم تا مشکل تولید علوم انسانی اسلامی حل نشود، طراحی نخواهد شد چرا که الگو، نظام است و باید مبتنی بر نظریه باشد.

 

وی، استفاده از تعابیری چون بومی یا اسلامی سازی علوم انسانی را نادرست خواند و گفت: با اینکه دانشگاهیان متدین ما در حال حاضر در هیچ جای جهان و هیچ دوره تاریخی به این حد کیفی و کمی نبوده اند، رسالت تولید علوم انسانی اسلامی جز از حوزه و حوزویان بر نمی‌آید.

 

بنابرگزارش رسا  رَشاد با بیان اینکه صِرف درس خواندن در حوزه باعث نظریّه پرداز شدن فرد نمی‌شود، تصریح کرد: در قلمرو تفقّه و اجتهاد و تعلیم و تعلّمِ فقه و اصول دچار کاستی‌های بسیاری هستیم که اجازه نمی‌دهد هر که وارد آن ها شود مُوَلِّد علم شود و سِرِّ اینکه از میان چندهزار حوزوی تنها چند نفر مُجتهد می‌شوند همین است.


* 27  آذر , 1395 .

http://ijtihadnet.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%9b-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af/.+شبکه اجتهاد ..


************************************

 

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .

 

******************************************


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید.


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

 

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

 

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 


***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

 

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 

 


**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

 

 

 

 

 
تاریخ : چهارشنبه 99/2/10 | 2:26 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی