سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نتیجه تصویری برای امام موسی بن جعفر ع

***نسیم معرفت***


 

فَضائِل و مَناقِب امام موسی بن جعفر (علیه السلام)


پیشوایان معصوم (عَلَیهِ السَّلامُ)  هر کدام به نوبت خود منبع فضایل و مناقب و آموزگاران واقعی فضیلت و شَرف و اصول انسانیت هستند.آنان پایه گذاران تمدن واقعی و پی افکنان اصول مُعاشرت و روابط اجتماعی صحیح و سالم میباشند.همگان از یک نور سرچشمه گرفته اند و در یک مکتب تربیتی الهی پرورش یافته اند و رو بیک سو و یک هدف گام برمی دارند و غایت و هدف از زندگی آنان تحکیم مبانی انسانی و تشیید و استحکام اصول الهی و آسمانی است.پس ذکرِ فضیلتِ ویژه به هر کدام از پیشوایان معصوم  (عَلَیهِمُ السَّلامُ)  به آن معنی نیست که ائمّه دیگر فاقد آن فضیلت یا عاری از آن صفت بوده اند بلکه به مقتضای عصر و به اقتضای شرایط تبلیغ و امر بمعروف و آمادگی فکری مردم هر دوره، باعث ظهور بیشتر پاره ای از فضایل و مَناقب خاص گردیده است که در دوران های دیگر ، آن ویژگی ها  ، زمینه و اقتضایی نداشته است. بعنوان نمونه میتوان به شجاعت علی (عَلَیهِ السَّلامُ) و فرزندان ارجمندش امام حسن (عَلَیهِ السَّلامُ) و امام حسین (عَلَیهِ السَّلامُ) اشاره نمود ، آنان عصر پیامبر اسلام (ص) را درک کردند و با کفّار و مشرکین و دشمنان و مارقین و قاسطین و ناکثین روبرو گشتند و برخورد آنان با شمشیر و صحنه های جنگ و ستیزه بوده است . از آن رو ظهور شجاعت و صلابت و روح سلحشوری و جهاد در آنان   بیشتر از دیگر فضائل به ثبت رسیده است تا دیگر پیشوایان معصوم (ع) . از اینرو صفات و فضائلی که اکنون در این بخش می آوریم در دیگر پیشوایان هم وجود داشته است.


علم و دانش امام موسی بن جعفر (ع)


 

خاندان عصمت و طهارت از پایه گذاران علوم و دانش های حقیقی بشر بشمار می آیند که با روشنگری ها و راهنمائی های خود که همه از روی علم و حکمت و جهان بینی عمیق معنوی و فکری بوده است تاریکی ها و اوهام را زائل ساخته اند و اجتماعِ بشر را بسوی حقیقت معارف و مکارم و حقایق و واقعیت ها و درستی ها و مفاهیم اصیل معارف بشری رهنمون گشته اند. یادگارهای علمی و فکری امام موسی بن جعفر (عَلَیهِ السَّلامُ) که در محتویات کتابهای حدیث و فقه و کلام و تفسیر ثبت گردیده است یکی از بهترین و غنی ترین میراث های علمی است که اصول زندگی و روش های تربیتی و معارفِ ماوراء الطّبیعه را با محکم ترین و استوارترین بیان ها در اختیار پویندگان و جویندگان آن معارف قرار میدهد و اسرار آفرینش را با عالی ترین بیانات توضیح می دهد که امروز عِلم با آن همه پیشرفت و ترقّی فراتر از آن گام ننهاده است.


 

حکیم مُتألِّه و الهی صَدرُ المُتَألِّهین شیرازی در شرح  حدیث شریف عقل که امام کاظم (عَلَیهِ السَّلامُ) بیکی از یاران خود بنام «هِشام بن حَکم» القاء فرموده است چنین مینویسد: «این حدیث عقل در برگیرنده بزرگترین مشخّصات و ویژگی های عقل است که در مُحتویات خود ، معارف عالیه ای از قرآن مجید را دارد . این حدیث شریف مُحتَوِی و دربردارنده معارف پُر ارج الهی است که همانند آنرا در چندین مُجلّد از کتاب های عُرَفا و دانشمندان صاحب نظر نمی توان پیدا نمود . جامعیّت حدیث از آن نظر است که اشاراتی به علم ماوراء الطبیعت فَلکیّات، روان شناسی، اخلاق، سیاست مدنی، تربیتی و ... دارد و از نظر مَواعظ و پند و اندرز و توجیه به نشئه آخرت سرشار و غنی است» (1) 

 

[سفارش امام کاظم (علیه السّلام) به هشام و توصیف ایشان از «عقل ...+http://armanemahdaviyat.ir/?p=2601 . +کلیک کنید ]

رهبر فکری و معنوی :

امام موسی بن جعفر (ع) بعد از رحلت پدر عالی قدرش اداره کننده فکری و علمی دانشگاه وسیع و بزرگی بود که از پدر به میراث باقیمانده بود.دانشگاهی که مدیریت علمی آن بعهده امام واگذار گردید در حال توسعه و گسترش و دربر گیرنده هزاران دانشجو و استاد بود که در کلاسهای مختلف آن از مکتب پر فیض امام صادق (ع) دانش آموخته و اکنون در طی مدارج عالیتری از دانش و فضیلت بودند. گروههای متعددی از متکلمین و فقها، و فلاسفه و مُحدِّثین و مُفسِّرین و ریاضیون و مورخّین، و رجالیّون و اُدبا و شُعرا و دیگر طبقات مختلف علمی اکنون متوجه مقام علمی الهی امام موسی بن جعفر  (عَلَیهِ السَّلامُ)  گردیده اند و از کمالات و فضائل و دانش بی پایان او استفاضه مینمایند.و گرد شمع وجود او را فرا گرفته اند تا مبانی مکتب فکری و علمی اسلامی را غنی تر و پربارتر سازند و نور درخشان اسلامی را روشن تر و تابان تر نمایند. امام موسی بن جعفر (ع) دانشمندترین و با فضیلت ترین مردم عصر خود بود و علم و دانش او همانند انبیاء و رجال الهی از منبع پُر فیضِ الهام و کرامت الهی سرچشمه گرفته بود و در مکتب تربیتی خاندان رسالت و طهارت تکمیل و سرشار گردیده بود.امام صادق (ع) در تصدیق دانش و آگاهی های علمی او میفرماید : فرزندم موسی به حدّی آمادگی علمی دارد که اگر از تمام محتویات قرآن از او پرسش نمایی با دانش و علم کافی که دارد به تو پاسخ قانع کننده ای میدهد.او کانون حکمت، فهم، معرفت و اندیشه است. در وسعت و تبحّر علمی او کافی است که در نظر آوریم که دانشمندان و مُحدِّثین در فنون مختلف اسلامی از وی حقایقی نقل کرده اند که کُتُبها و دفاتر خود را با آنها پُر ساخته اند به حدّی که آن حضرت با لقب «عالِم» شهرت یافته است.

دانشمند عصر

عصر زندگی امام هفتم حضرت امام موسای کاظم (ع) از نقطه نظر علم و دانش، یکی از درخشان ترین اعصار اسلامی بوده است، دانش و هنرهای گوناگون در آن عصر پا بر پلکان اعتلاء نهاده بود. عصر طلائی دانشها و هنرهای ظریف در دنیای اسلام آغاز گشته بود . در یک چنین عصری مُشَعشَع که دیوانها و کتابهای دانشمندان ایران، یونان و هند بزبان تازی و عربی ترجمه می شد و فلسفه و ادبیات و دیگر شاخه های علوم آنروز در اوج اعتلای نسبی خود بود ، پیشوای هفتم ما را در محافل علمی دانشمندان و مجامع بحث و گفتگو و مناظره ، عالِم و دانشمند می نامیدند تا آنجا که این عنوان در شمار القاب آنحضرت در آمده بود و این موضوع خود می رساند که وجهه علمی و  فکری او در میان ناباوران امامت نیز پذیرفته شده بود.

گفتار شیخ مفید:

«او که یکی از پیشگامان علم حدیث و فقه و تاریخ در قرن چهارم هجری قمری میباشد در کتاب خود( ارشاد مُفید ص 272 ) می نویسد : روایات متعدد و فراوانی در زمینه های مختلف علمی از وجود امام ابو الحسن (امام کاظم) (ع) روایت گردیده است که نشان میدهد او فقیه ترین و دانشمندترین فرد روزگار خود بوده است» (2)


پی نوشت ها:

1 حکیم صَدرُ المُتَألِّهین شیرازی یکی از مَفاخِر فلاسفه و دانشمندان عصر اخیر است که در فلسفه و معارف حکمت و کلام کم نظیر است.کتاب اَسفار و شرح اصول کافی و شَواهِد الرُّبُوبِیّه و تفسیر برخی از آیات قرآن از آثار اوست و مهمتر از آن، پایه گذاری یک مکتب فلسفی و فکری است که هنوز هم پیروان فراوان دارد .  او در سال 1050 در سفر حج در بصره به رحمت ایزدی پیوست.

2 ارشاد مفید ص 272 .

 


** زندگانی امام موسی بن جعفر (ع) , عقیقی بخشایشی


https://hawzah.net/fa/Article/View/3773 .+پایگاه اطلاع رسانی حوزه .

 

 

**************************************


*** آیاآیت الله بروجردی مطلقامخالف نظام وحکومت دینی بوده است؟!!!+آیت الله سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadatmirghadim.mihanblog.com/post/535 .


*** گفت‌وگو با حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره شخصیت شهید نوّاب صفوی+https://www.isna.ir/news/92102816215/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88- .

 

 

*** آیا تشکیل حکومت اسلامی جائز است؟(اشکال و جواب)+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14302 .+پایگاه اندیشوران حوزه+کلیک کنید .

 

 

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 


 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 
تاریخ : پنج شنبه 98/12/29 | 10:44 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

نتیجه تصویری برای آیت الله مشکینی

 

آیت الله مشکینی.jpg

***نسیم معرفت***

 


** انسان مانندیک بُطرى پُرازمایع است که قطره قطره ازاو کاسته مى‏گردد

 

 

***انسان موجود مُرکّبى ازساعات،ایام ،شُهور و سَنَوات است. هر ساعتى که مى ‏گذرد یک مقدار از وجودش کم مى‏شود ، مانند یک بُطرى پُر از مایع است که قطره قطره از او کاسته مى‏گردد و هر قطره ‏اى که از او بریزد، همان اندازه از مایع کم مى ‏شود .   

 

(مرحوم آیت الله حاج میرزا علی مشکینی اردبیلی «ره»)

 

 

 

 

**************************************


*** آیاآیت الله بروجردی مطلقامخالف نظام وحکومت دینی بوده است؟!!!+آیت الله سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadatmirghadim.mihanblog.com/post/535 .


*** گفت‌وگو با حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره شخصیت شهید نوّاب صفوی+https://www.isna.ir/news/92102816215/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88- .

 

 

*** آیا تشکیل حکومت اسلامی جائز است؟(اشکال و جواب)+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14302 .+پایگاه اندیشوران حوزه+کلیک کنید .

 

 

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 


 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 98/12/29 | 4:45 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
چه چیزهایی نفخ را ایجاد می‌کند؟!

راههای مبارزه با نفخ!

نفخ معمولا در زمان‌هایی رخ می‌دهد که در معده احساس پری و تنگی می‌شود. این مسئله معمولا به علت افزایش میزان گاز‌ها در قسمتی از دستگاه گوارش بروز می‌کند. نفخ کردن باعث می‌شود شکم بزرگتر از حد معمول به نظر برسد و حتی ممکن است حساس و دردناک باشد.

 

 

 

فرادید| نفخ می‌تواند احساس ناراحتی در شما ایجاد کند و حتی باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما شود.

به گزارش فرادید، بسیاری از افراد در شرایط گوناگون از نفخ شکم شکایت دارند. نفخ معمولا در زمان‌هایی رخ می‌دهد که در معده احساس پری و تنگی می‌شود. این مسئله معمولا به علت افزایش میزان گاز‌ها در قسمتی از دستگاه گوارش بروز می‌کند. نفخ کردن باعث می‌شود شکم بزرگتر از حد معمول به نظر برسد و حتی ممکن است حساس و دردناک باشد.
 
احتباس سیالات (مایعات) در بدن نیز ممکن است منجر به نفخ شود. اگر اغلب با این مشکل مواجه هستید، شاید لازم باشد که برخی عادات ناسالم خود را کنار بگذارید و بیشتر غذاهای مغذی مصرف کنید. اگر همین حالا هم یک رژیم غذایی سالم دارید، باید به بررسی غذاهایی که می‌خورید بپردازید، چرا که بعضی از آنها ممکن است به این امر دامن بزنند.
 
در این مقاله ما تکنیک‌هایی را برای رهایی از نفخ شکم ارائه داده ایم، همچنین توضیح می‌دهیم چگونه برای مدت زمان طولانی تری از آن خلاصی یابید. 
 
تکنیک‌ها درمانی سریع

نفخ معمولا به هنگام تجمع گاز‌های اضافی در معده یا روده اتفاق می‌افتد. هنگامی که نفخ دقیقا بعد از غذا خوردن رخ می‌دهد، معمولا به خودی خود از بین می‌رود، اما اغلب اوقات می‌تواند روند دفع را تسریع کند.

بهترین راه برای مقابله با نفخ، شناسایی علت آن است. عوامل موثر در نفخ عبارتند از:
• مشکلات گوارشی: یبوست، آلرژی و عدم تحمل مواد غذایی همگی می‌توانند موجب نفخ شوند. هنگامی که مدفوع در روده بزرگ نگه داشته می‌شود ممکن است موجب ناراحتی و احساس نفخ شود. گاز اضافی نیز می‌تواند در پشت مدفوع تجمع یابد و علائم نفخ را بد‌تر و دردناک کند.

• رژیم غذایی: نوشیدنی‌های گاز دار که حاوی قند یا شکر زیاد هستند، کمبود فیبر در رژیم غذایی همگی می‌توانند موجب نفخ شوند.

• تغییرات هورمونی: بسیاری از افراد به دلیل تغییرات هورمونی و احتباس سیالات (مایعات)، قبل و هنگام پریودی که وابسته به تغییرات هورمونی در بدن است دچار نفخ می‌شوند.
 
بسیاری از درمان‌های خانگی می‌تواند به کنترل درد و ناراحتی ناشی از نفخ کمک کند. راهنمایی‌های زیر ممکن است برای خلاصی ازنفخ و کاهش آن مفید باشد. 
 
1- پیاده روی
فعالیت فیزیکی حرکت روده‌ها را منظم‌تر می‌کند و می‌تواند به آزاد کردن گاز اضافی و دفع کمک کند. حرکت روده‌ها بخصوص در صورتی که فرد مبتلا به یبوست شده باشد، بسیار مهم است. حتی راه رفتن در خانه می‌تواند از فشار گاز‌ها به سرعت بکاهد.
2- انجام حرکات یوگا
برخی از حرکات یوگا هستند که می‌توانند حرکت عضلات شکم را تحریک کنند و در نهایت موجب خروج گاز اضافی در دستگاه گوارش شوند. حرکات یوگا ممکن است نفخ را کاهش دهد. حرکت کودک، حرکت بیبی هپی و اسکات نیز می‌توانند موثر و مفید باشند.
 
3- نعناع
روغن نعناع برای دستگاه گوارش، سو هاضمه و گاز معده مفید است. نمونه کپسولی روغن نعناع بخصوص برای کسانی که علائم سندرم روده تحریک پذیر (IBS) را دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما افراد فاقد این بیماری نیز می‌توانند از آن‌ها برای کاهش نفخ بهره ببرند. نعناع به عنوان یک آرام بخش برای ماهیچه‌های روده عمل می‌کند که بطور موثری بر روی حرکات گاز و دفع تاثیر می‌گذارد. افراد باید از این ماده به میزان بیشتری در رژیم غذایی خود بهره ببرند. فردی که از سوزش سر دل رنج می‌برد بهتر است که از مصرف نعناع اجتناب کند.
 
راههای مبارزه با نفخ!
 
4- قرص‌های نعناعی
قرص سایمتیکون (Simethicone) که محلول‌های شان دارو‌های ضد گاز هستند، می‌توانند به خروج هوای اضافی دستگاه گوارش کمک کنند. بهتر است که این دارو‌ها را همیشه طبق دستور العمل روی برچسب محصول استفاده نمایید.
 
راههای مبارزه با نفخ!
 
5- ماساژ شکم را امتحان کنید
ماساژ شکم می‌تواند به حرکت روده‌ها کمک کند. به ویژه ماساژی که برای حرکات روده بزرگ مفید است. افراد می‌توانند مراحل را طبق موارد ذکر شده انجام دهند:

• دست‌ها را بالای استخوان لگن سمت راست قرار دهید
• حرکت دوار بصورت یک حرکت دایره‌ای با فشار ملایم به سمت بالا
• ماساژ مستقیم در ناحیه بالا‌تر شکم به سمت چپ قفسه سینه
• ماساژ مستقیم در ناحیه پایین‌تر ازشکم به سمت لگن چپ
• تکرار حرکات در صورت لزوم

اگر ماساژ باعث بروز هر گونه دردی شد، فورا از انجام مجدد این عمل دست بکشید.

6- بهره وری از روغن‌های ضروری
پژوهشی در سال 2016 نشان داد اثر مکمل‌های حاوی ترکیباتی از روغن‌های ضروری مانند رازیانه که خود دارای ترکیب کورکومین یک آنتی اکسیدان قوی است در این تحقیق تاثیرات روغن‌های ضروری بر روی 116 فرد با سندرم روده تحریک پذیر ملایم تا متوسط مورد بررسی قرار گرفت. پس از 30 روز افراد روند بهبود علائم خود را به IBS گزارش دادند.

در حقیقت بدون توصیه پزشک نمی‌توانید از روغن‌های ضروری بهره ببرید. زیرا ممکن است برخی از نمونه‌ها سمی باشند یا با دارو‌ها تداخل داشته باشند.

7- حمام آب گرم و ریلکسیشن
گرمای حمام می‌تواند تا حدودی درد شکم را آرام کند. ریلکس کردن با کاهش استرس همراه است و می‌تواند بر عملکرد دستگاه گوارش اثر مثبتی داشته باشد و به کاهش نفخ کمک کند.
 
تکنیک‌ها درمانی طولانی
 
راه حل‌های سریع اثری کوتاه دارند و حتی برای درمان برخی از علائم نفخ شکم موثر نیستند. افرادی که بطور مکرر نفخ شکم دارند ممکن است متوجه شوند که تغییرات خاصی در شیوه زندگی می‌تواند علل نفخ شکم را بر طرف کند و به مرور زمان آن را کاهش دهد.

همچنین شما می‌توانید با این چند گام ساده برای جلوگیری از ایجاد نفخ در مدت طولانی استفاده کنید.

1- افزایش تدریجی مصرف فیبر
افزایش مصرف فیبر می‌تواند به جلوگیری از یبوست و کاهش نفخ کمک کند. بسیاری از افراد در رژیم غذایی خود فیبر کافی مصرف نمی‌کنند و تنها 5 درصد افراد میزان فیبر توصیه شده روزانه یعنی 25 گرم برای زنان و 38 گرم برای مردان را در رژیم غذایی خود جای می‌دهند.

البته لازم است به یاد داشته باشید که خوردن فیبر زیاد یا افزایش (افزایش ناگهانی) مصرف فیبرمی تواند موجب ایجاد گاز و نفخ بیشتر شود. به همین منظور ممکن است با خوردن بیش از 70 گرم فیبر در روز متوجه عوارض جانبی آن شوید. زمانی افزایش مصرف فیبر خوب است که این ماده مغذی به صورت آهسته و پیوسته به رژیم غذایی اضافه شود و سپس جذب آن طی چند هفته انجام پذیرد تا بدن با این تغییر رژیم غذایی هماهنگ شود.
 
راههای مبارزه با نفخ!
 
2- آب را جایگزین نوشابه‌های گازدار کنید
نوشیدنی‌های گاز دار حاوی گاز‌هایی هستند که می‌توانند در معده تجمع کنند. دی اکسید کربن موجود در نوشیدنی‌های گاز دار می‌تواند موجب نفخ معده شود. وجود شکر یا شیرین کننده‌های مصنوعی در رژیم غذایی نیز می‌توانند موجب ایجاد گاز و نفخ شوند. جایگزین کردن آب می‌تواند اینمانع بروز چنین اختلالاتی شود و همچنین به درمان یبوست کمک کند.
 
راههای مبارزه با نفخ!
 
3- از جویدن آدامس خودداری کنید
الکل‌های قندی در آدامس می‌توانند موجب نفخ در برخی از افراد شوند. فرو دادن هوا به هنگام جویدن آدامس نیز ممکن است به نفخ و درد منجر شود. برای خوشبو کردن دهان بهتر است از آب نبات‌های نعنایی استفاده کنید.
 

 
4- افزایش فعالیت فیزیکی
فعالیت فیزیکی بدن در افزایش حرکت روده‌ای و دفع و خروج گاز از کولون کمک می‌کند و می‌تواند حرکات روده‌ای را منظم‌تر کند. ورزش همچنین سدیم اضافی بدن را از طریق تعریق آزاد می‌کند.

نوشیدن مقدار کافی آب قبل و بعد از فعالیت فیزیکی برای هیدراته نگه داشتن بدن مسئله‌ای حیاتی است، چون کم آبی بدن می‌تواند اثر منفی بر یبوست داشته باشد.

5- مصرف غذا در فواصل منظم
اکثر افراد بلا فاصله پس از صرف یک وعده غذایی زیاد دچار نفخ می‌شوند. تا جایی که امکان دارد از این روش دوری کنید و در وعده‌های کوچک‌تر در روز غذای خود را میل کنید که به حفظ حرکت دستگاه گوارش کمک کنید.

تند غذا خوردن می‌تواند موجب ورود هوا به درون دستگاه گوارش شود. نوشیدن آب و نوشیدنی‌های دیگر از طریق نی می‌تواند منجر به فرو دادن هوای بیشتر شود که نتیجه آن تجمع گاز و نفخ بیشتر است. افرادی که مدام نفخ می‌کنند باید استفاده از نی را کنار بگذارند و سعی کنند به آرامی غذا بخورند.

6- مصرف پروبیوتیک‌ها
پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفیدی هستند که در روده‌ها زندگی می‌کنند. مصرف یک مکمل پروبیوتیک ممکن است به تنظیم باکتری‌های کولون که قادر به تولید گاز هستند و باعث ایجاد نفخ می‌شوند، کمک کنند.

7- کاهش مصرف نمک
سدیم اضافی موجب احتباس سیالات (مایعات) در بدن می‌شود. این امر می‌تواند موجب ورم و احساس نفخ در شکم و حتی اندام‌های دیگر بدن همچون دست‌ها و پا‌ها شود.

8- شرایط پزشکی
در برخی موارد، نفخ ممکن است ناشی از یک بیماری باشد. برای رفع نفخ، بهتر است از یک پزشک برای تشخیص بیماری و کنترل آن کمک بگیرید. بیماری التهاب روده از جمله بیماری کرون و کولیت اولسراتیو، ممکن است موجب نفخ شوند. سندرم روده تحریک پذیر (IBS) نیز از این ماجرا مستثنی نیست و می‌تواند این علائم را به همراه داشته باشد. مشکلات زنانه همانند اندومتریوز و کیست تخمدان موجب درد، ورم و احساس نفخ در ناحیه شکم می‌شوند.

در صورتی که فردی چنین علائمی را در خود مشاهده می‌کند باید با یک پزشک مشورت کند تا مشکل را ریشه یابی کنند. پزشک ممکن است تست‌های مشخصی را برای تشخیص و بررسی بیشتر هر یک از مشکلات در خواست کند. همگی این موارد شامل عکس رادیولوژی، اولتراسوند، کولونوسکوپی یا آزمایش‌های خون می‌شود.

9- رژیم غذایی با کاهش FODMA 
FODMAP نوعی از کربوهیدرات‌ها هستند که در بسیاری از غذا‌ها موجود می‌باشند. مرور یک مقاله که نتایج تحقیقات چند گانه در سال 2012 را گرد آوری کرده بود، نتیجه گیری کرد که رژیم غذایی FODMAP کم ممکن است نشانه‌ها را تا حداقل 74 درصد در افراد مبتلا بهتر کند. علائم معمولی شامل نفخ، گاز و درد شکم می‌شود.
 
راههای مبارزه با نفخ!
 
10- برنامه غذایی
عدم تحمل بعضی از غذا‌ها در بسیاری از موارد عامل اصلی نفخ است. آن‌ها می‌توانند منجر به ایجاد گاز اضافی در شکم شوند.

نفخ در افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارند و قادر به هضم قند لاکتوز در محصولات لبنی نیستند، رخ می‌دهد. حساسیت خود ایمنی به گلوتن که به عنوان بیماری سلیاک شناخته می‌شود، یک عامل بالقوه دیگر است.

برای افرادی که نفخ پس از مصرف غذا اتفاق می‌افتد توجه به نوع برنامه غذایی و نوشیدنی مصرفی برای چندین هفته می‌تواند به تعیین اینکه آیا غذا‌های خاصی عامل این مسئله هستند یا خیر، کمک می‌کند. اگر مبتلا به بیماری‌های گوارشی مزمن هستید سعی کنید که تمامی مواد غذایی را که موجب ناراحتی شما می‌شوند یاد داشت کنید.

11- حواس تان به دارو‌ها و مکمل‌ها باشد
برخی از مکمل‌ها ممکن است موجب یبوست، علائم دیگر و سو هاضمه شوند و نفخ را افزایش دهند. از طرف دیگر پتاسیم نفخ را با کمک به متعادل سازی میزان سدیم بدن کاهش می‌دهد.

دارو‌های دیگر نیز ممکن است موجب عوارض جانبی شوند، بر عملکرد دستگاه گوارش تاثیر بگذارند یا حتی موجب سو هاضمه شوند. در صورتی که چنین اتفاقی افتاد با پزشک یا دارو ساز خود مشورت کنید تا داروی پیشنهادی دیگری را جایگزین کنند، تا دیگر شاهد چنین اثرات شدیدی بر دستگاه گوارش خود نباشید.

بهترین و بدترین غذاها برای نفخ
 
اگر اغلب دچار نفخ هستید، مشکل ممکن است ناشی از مصرف غذاهای زیر باشد:
 
1- نوشیدنی‌های گازدار؛ این نوشیدنیها در بدن کربن دی اکسید آزاد می‌کنند که به باد کردن شکم منتهی می‌شود.
 
2- لوبیا؛ لوبیا حاوی اولگوساکارید است که گوارش آن برای بدن سخت است. در نتیجه قبل از پختن لوبیا باید آن را بخیسانید تا قدری از این شکرها را از دست بدهد.
 
3- محصولات لبنی؛ نفخ و باد کردن شکم همچنین می‌تواند ناشی از مصرف بیش از انداز? پنیر، شیر یا ماست باشد. در نتیجه بهتر است آنها را با سویا، بادام یا نارگیل جایگزین کنید.
 
4-غذای شور؛ باید حواستان به میزان نمک غذاها باشد و مصرف نمکتان را به 2300 میلیگرم در روز محدود کنید.
 
5- سیب و هلو؛ سیب و هلو حاوی فیبرهای حل شدنی هستند و اگر معد? حساسی داشته باشید، تحملش برایتان سخت خواهد بود. هر چند که این بدان معنا نیست که به کل این میوه‌ها را رژیم خود حذف کنید.
 
6- بروکلی و کلم؛ این دو برای سلامت بدن شما شدیداً مفید هستند اما باید در مصرف آنها تعادل را رعایت کنید، چرا که حاوی رافینوز هستند که نوعی شکر است و تا زمانی که به رود? بزرگ نرسد، گوارش نمی‌شود.
 
موادی که برای نفخ شکم مفید است و باعث بهبود دستگاه گوارش

1- آناناس 
این میوه‌های خوشمزه حاوی آنزیم‌های هضم کنند? پروتئین هستند که مانع از نفخ شده و گوارش را تقویت می‌کنند. علاوه بر این، آناناس دارای خواص ضدالتهابی قوی است که کمک چشمگیری به این موضوع می‌کند.
 
2- جعفری 
جعفری تازه برای گوارش فوق العاده است. بهترین کار برای کاستن از نفخ این است که قدری جعفری روی غذاهای خود بریزید.
 
3- لیمو 
لیمو بسیار موثر است و در ضمن سرشار از ویتامین ث هم هست. هر روز صبح، آب نصف یک لیمو را به همراه آب بنوشید. این کار به صورت کامل مشکل نفخ شما را حل می‌کند.
 
4- زنجبیل 
زنجبیل نیز دارای آنزیم گوارش پروتئینی به نام زینگی بِین است که در مورد نفخ بسیار موثر است. به صورت منظم از زنجبیل در غذاهای خود استفاده کنید.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید
البته این موضوع شاید خیلی هم مشکل رایج و شایعی نباشد، اما نفخ و ورم شکم می‌تواند نشانه یک اختلال در سلامتی باشد. بیماری کبد، بیماری التهابی روده، نارسایی قلبی، مشکلات کلیه و برخی از انواع سرطان‌ها نیز ممکن است موجب نفخ شوند.

اگر نفخ روده برای چند روز یا چند هفته پی در پی ادامه پیدا کند ممکن است ناشی از یک مشکل سلامتی باشد که به مراقبت پزشکی نیاز دارد. پیشنهاد می‌شود درباره نفخ مداوم که با گذشت زمان نیز رفع نمی‌شود با پزشک خود مشورت کنید.
 افرادی که نفخ با علائمی که در پایین ذکر شده است را تجربه می‌کنند، مطمئنا نیازمند مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی هستند. 

• تغییر در اشتها یا دشواری در خوردن
• اسهال
• استفراغ
• کاهش وزن
• تب
• درد شدید در شکم
• مشاهده خون قرمز رنگ روشن در هنگام دفع
• مدفوع سیاه یا تیره

چشم انداز
کلام آخر اینکه نفخ کاملا بستگی به علت زمینه‌ای آن دارد. اکثر اوقات نفخ به دلیل مشکلات کوچکی است که با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی یا درمان‌های خانگی می‌توان آن را رفع کرد. اما افرادی که برای کاهش نفخ و رفع این مسئله نیازمند ملاقات یک پزشک هستند احتمالا دچار شرایطی شده اند که در طول زمان بهبود نیافته اند و حتی علائم شان بد‌تر و شدید‌تر شده است. تشخیص عوامل زمینه‌ای نفخ و سایر اختلالات گوارشی دیگر نخستین گام برای درمان و بهبود شرایط است.

https://www.faradeed.ir/fa/news/12746/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87 .

باد یا گاز معده چیست؟

باد شکم یکی از خجالت‌آورترین مشکلات سلامتی است که آدم‌ها با آن مواجه هستند. باد شکم یا گاز معده یک بیماری نیست، بلکه نشانه‌ای مربوط به برخی دیگر از وضعیت‌های نامساعد سلامتی است. به گفته‌ی موسسه‌ی ملی سلامت ایالات متحده، وقتی نیتروژن، دی‌اکسید کربن، اکسیژن، هیدروژن، و متان با یکدیگر مخلوط می‌شوند، باد یا گاز روده را تشکیل می‌دهند.

باد شکم همیشه در مجاری گوارشی بدن انسان، از معده گرفته تا راست روده (قسمت انتهایی روده) وجود دارد. اگر باد در روده‌ها بیش از اندازه ایجاد شود، باعث بروز مشکلاتی نظیر خروج باد از طریق دهان (با فشار یا صدا) – آروغ زدن – یا از طریق مقعد می‌شود. وقتی غذا برای یک دوره‌ی زمانی طولانی در معده باقی می‌ماند، فشار زیادی بر معده و مری وارد می‌کند. در نتیجه، آدم‌ها دچار مشکل سوءهاضمه و نفخ معده می‌شوند زیرا غذاها برای هضم شدن به اسید نیاز دارند. بنابراین، باد شکم هنگامی تولید می‌شود که اسید کافی برای هضم غذا در معده وجود نداشته باشد....  ....   ....

https://bazdeh.org/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81/ .

 

*************************************************

آفرینجهت مطالعه بیشتر عنوان های زیر را کلیک کنید: آفرین


*علت نفخ شکم و راه‌های پیشگیری از این عارضه | کلینیک ...

*ده عامل اصلی ایجاد نفخ را بشناسیم | دکتردکتر

*نفخ - مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر(عج)

* نُه دلیل پزشکی ابتلا به نفخ معده - بیتوته

*روش‌های خانگی برای درمان نفخ - ایسنا

*نفخ - ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

*علت نفخ شکم و درمان آن - نمناک

*درمان نفخ شکم با 11 نکته‌ای که لازم است رعایت کنید | چطور

*نفخ در کودکان

*دلایل طبیعی نفخ معده و 4 دلیلی که باید آن را جدی بگیرید - ...

*فوری ترین راه های درمان برای درمان نفخ معده - نمناک

*نفخ شکمی، دلایل ایجاد و روش های درمان - مرکز اطلاعات فنی ایران

*عِلَل نفخ شکم و درمان خانگی آن - پارسی طب

*نفخ معده (Bloating): عوامل تشدید کننده نفخ شکم چیست؟+https://fa.parsiteb.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF// .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ : پنج شنبه 98/12/29 | 1:55 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

نتیجه تصویری برای حرم امام رضا و معصومه

 

نتیجه تصویری برای حرم امام رضا و معصومه

***نسیم معرفت***

 


*** بستن دربهای حرمهای شریف به جهت کُرونا کار غلط و نسنجیده است


بسم الله الرحمن الرحیم

 

یا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ .  اى عزیز ،  قحطى ما و خاندان ما را فراگرفته و (براى خرید گندم) بهاى اندکى با خود آورده‌ایم، (اما شما کارى به پول اندک ما نداشته باش) سهم ما را بطور کامل وفا کن و بر ما ببخش، زیرا که خداوند کریمان و بخشندگان را پاداش مى‌دهد. (سوره یوسف آیه 88 .)


  ای نَفَست چاره‌ی درماندگان   جزتوکسی نیست کس بی‌کسان
  چاره‌ی ما ساز که بیچاره‌ایم     گر توبرانی ، به که روی آوریم

 

بستن حرم های حضرت علیّ ابن موسی الرضا (عَلَیهِ السَّلامُ) و حضرت معصومه  یا  فاطمه ثانی (سَلامُ اللهِ عَلَیها) و حضرت شاه چراغ و شاه عبدالعظیم حسنی (ع) و سائر بقاع مُتبرّکه و نیز مسجد مقدس جمکران که منسوب به یار و یاور ستمدیدگان و شیعیان حضرت حُجّت بن الحسن العسکری  (عَلَیهِما السَّلامُ)  است ، کاری غلط و اشتباه و اقدامی نسنجیده و دور از درایت و فهم  می باشد . این اماکن مُقدّسه مخصوصا حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مورد توجه  دل های مسلمین و مؤمنین و مُحبّان و شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت (عَلَیهِمُ السَّلامُ)  و محل و مَطاف ملائک و فرشتگان و قُدسیان است و خیرات و برکات پیوسته در آن ها سرازیر است  و در طول تاریخ در سخت ترین شرایط و تلخ ترین حوادثِ روزگار ، مردم از هر شهر و دیار از دور و نزدیک با عشق و دلدادگیِ وصف ناپذیر به این اماکن مُقدّسه پناه می آوردند و می آورند و رفع گرفتاری ها و بلایا را از نزدیک و در جوار آنها با واسطه قرار دادنشان به پیشگاه الهی با  توجه به مقام و منزلتی که آن حضرات پیش خدا دارند ، از حضرت پروردگار مسئلت می کردند و می کنند و نوعا به لطف و عنایت و کرامت این بزرگواران و ذَوات مُقدّسه و مُطهّره، به مراد و مقصود خود می رسیدند و می رسند و چه بسیار مشکلات و  بلاها و گرفتاری های لاعلاج بواسطه توسل به این انوار مقدسه از راه دور و نزدیک مخصوصا  از نزدیک و در جوار مَراقِد مُطهَّره مرتفع گردید . در این ایام که ویروس منحوس و بلای مُسری نِیُوکُرونا یا کُووِید19 که از ووهان(Wuhan) یکی از شهرهای کشور چین شروع شد و به تدریج  در اندک مدتی به سائر بلاد و کشورها از جمله ایران سرایت نمود و به عنوان بلا و بحران جهانی تلقی شد و احتمال حمله بیولوژیکی آن نیز از سوی کارشناسان از جمله حضرت آیت الله امام خامنه ای مطرح گردید ، در چنین شرایطی علاوه بر بسیج عمومی برای مبارزه با ویروس کُرونای جدید و لزوم مراعات نکات بهداشتی و توجه به هشدارهای مقامات ذیربط و عنایت به رهنمود های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای مخصوصا فرمان رهبری معظّم به ستاد کل نیروهای مسلح در مقابله با ویروس کرونا (قرارگاه مقابله با کرونا در سطح مِلّی) ، آنچه که حائز اهمیّت است توجه و عنایت ویژه به دعا و تضرع به پیشگاه الهی و التِجا و پناه بردن به حرم های امام رضا (عَلَیهِ السَّلامُ) و حضرت معصومه (س) و سائر مَراقِد مُطهّره است . نیرو و انرژی و بُنیه و تقویت روحی و معنوی که مردم از این حرم های پاک و با صفا می گیرند آن چنان بالا و والا است که به جرئت می توان گفت که مصونیّت ویژه و خاص برای مردم در برابر بلایا از جمله کرونا ایجاد می کند . علاوه بر نکات پیش گفته اگر امکانات و  ابزارهای لازم بهداشتی و پایگاه های سلامت در کنار این حرم ها مستقر شود و ضد عفونی های لازم در این مکان ها انجام گیرد چه اشکالی دارد که درب های حرم های امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و برخی دیگر از امام زاده ها به طور کلی و یا  اقلاََّ به شکل محدود و یا یک روز در میان باز باشد نه اینکه درب های حرم این بزرگواران و کعبه های آمال و آرزوهای مردم را به بهانه جلوگیری از سرایتِ ویروس کرونا در این ایامی که همه احساس توجه و نیاز به این حرم های محترم و شریف دارند  ببندیم !!!.  آنهایی که اشکال می کنند و می گویند ما در قبال جان مردم مسؤلیم و امام رضا (ع) از ما بازخواست خواهد کرد و اگر حرم باز باشد و کسی بیماری کرونا بگیرد مسؤلیت دارد آیا وحی به آنها شده که زوّار عزیز حتما دچار کرونا می شوند؟!!!  آیا در موارد دیگر مثل تصادفات جاده ای و مانند آن ها که صدها و هزار ها نفر  در طول سال کشته می شوند و خانواده های زیادی داغدار می شوند و هزینه های سنگینی به کشور و مردم تحمیل می گردد و خبرهای بسیار وحشتناک و نگران کننده ای نیز در این زمینه ها وجود دارد آیا آقایان محترم  در این گونه موارد چرا احساس مسؤلیت نفرمودند و نمی فرمایند ؟!!!  به نظر بنده احتمال عقلایی این است که همه زواری که به این حرم ها جهت دعا و نیاز معنوی و مادی پناهنده می شوند مخصوصا در این ایام ابتلا و ایام نوروز ، مورد توجه و عنایت خاندان کرامت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) قرار می گیرند و ان شاءالله هیچکدامشان مبتلا به کرونا نمی شوند .  اگر بنا باشد که به سبب اجتماع زُوّار در حرم های شریف و نورانی ، احتمال ابتلا به کرونا برای دیگران را  مطرح کنیم باید بسیاری از مشاغل و فروشگاه ها و همچنین سرباز خانه ها و غیره تعطیل شود!!!  در حالی که این امور یاد شده باید با حفظ اصول بهداشتی برقرار باشد و هست . آنگاه چطور است که آقایان و مُتولّیان حرم های نورانی آن هم به امر وزرات بهداشت با احتمالات واهی و خیالی درب های حرم های مذکور را به اصطلاح موقّتا می بندند و سبب جریحه دار شدن قلوب مُحِبّین و شیعیان و حتی خودشان می شوند ؟  ما از کسانی که تجمع غیر معقول و غیر مشروع می کنند و کردند و چه بسا به حسب گزارش های رسیده ،  درب حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) را به بهانه های نادرست آسیب زدند و یا در مشهد مقدس اعتراضات غیر صحیح انجام دادند حمایت نمی کنیم و به علاوه تقبیح و محکوم نیز می نماییم  ولی حرف و سخن ما این است که اقدام مُتولّیان این حرم ها در بستن درب های این اماکن مقدسه غلط و نادرست و نسنجیده و غیر عقلایی بوده است . آیا این همه کتاب ها و کرامات و اشعار ناب امیدوار کننده  که در وصف این ذَوات مُقدَّسه در طول تاریخ بیان شده و خُطَبا و بزرگان و مُبلّغین و روحانیّت و علمای بزرگوار برای مردم بیان و تشریح کردند از خاطر و یادتان بردید؟!!! آن کسانی که صدها کیلومتر از راه های دور در گرما و سرما با پای پیاده و چه بسا پابرهنه به عشق امام رضا (ع)  به زیارتش می آمدند و می آیند غرض و مقصدشان چیست و امام رضای رئوف و مهربان چه معامله ای با آنها داشته و می کند؟!! و نیز در زیارت اربعین حسینی(ع) که حقیقتا محشری وصف ناپذیر ایجاد می شود چگونه ارزیابی می شود و چه پیام و یا پیام هایی را به همه ما می رساند؟!  آیا در این ایام بلا که کرونا فراگیر شده و مردم عاجزانه و  مُتضرّعانه و مُلتمسانه به این بارگاه های نورانی و  امید بخش پناهنده می شوند  آن بزرگواران توجهی به این عزیزان ندارند !!!  حاشا و کَلاّ که چنین باشد مگر اینکه ما مقام و جایگاه و منزلت آنها را درک نکرده باشیم !!! . ای آقایانی که تولیت های این اماکن مقدسه در اختیارتان است همه شما ها در قبال بستن درب این حرم ها مسؤلید و مردم و محبان اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) از شما گله مند و نگران و  ناراحتند . آیا به همه تمهیدات بهداشتی  در رابطه با حرم ها توجه داشتید  و  به طور جِدّ دنبال  کرده اید یا اینکه به صرف احتمال ابتلای زوّار حرم ها را بستید؟!  عزیزان بدانید وقتی که پیراهن یوسف (ع) به لطف خدا  شفابحشِ چشم یعقوبِ پیغمبر (ع)  باشد و دست مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی به لطف و عنایت امام رضا (ع) شفا دهنده بیماران باشد و هزاران کرامتی که از این خاندان عصمت و طهارت(ع)  در طول تاریخ صادر شده و بسیاری نیز به ثبت رسیده است و مردم هم با همه وجود به زیارت آنها  می آمدند و می آیند ، شک و تردیدی نکنید که این مردم عزیز در این حرم ها مبتلا به کُرونا نمی شوند . لطفا فهم و ارادت تان را بیفزایید و درب های حرم های شریف را به روی مردم با مراعات اصول و ابزارهای بهداشتی باز کنید و در آخر نیز جهت روشنی دل های دلدادگان به خاندان اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) این حکایت را که حضرت آیت الله وحید خراسانی نقل فرموده است تقدیم می دارم و امیدوارم که همه ما و ملت شریف و ولایتمدار ایران مشمول عنایات خاصه امام رضا (ع) و خواهر عزیزش حضرت معصومه (س) ، دختر حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج (ع) ، باشیم .

حضرت آیت الله وحید خراسانی نقل کرد که مدت بیست سال در مدرسه حاج حسنِ مشهد تحت سرپرستی مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی که سال‌ها در مسجد گوهر شاد امام جماعت بود  ، بودم . ایشان روزی به من فرمود : « مدتی در تهران مریض و بستری شدم . روزی به جانب حضرت رضا (عَلَیهِ السَّلامُ) رو کرده گفتم : آقا  من چهل سال تمام پشت درِ صحن ، در سرما و گرما ،‌ سجده‌ی عبادت پهن کرده ،نماز شب و نوافل می خواندم و بعد خدمت شما شرفیاب می گشتم حال که بستری شده‌ام، به من عنایتی بفرمایید . ناگاه در همان حال بیداری دیدم در باغ و بُستانی خدمت حضرت رضا (ع) قرار دارم . ایشان از داخل باغ گلی چیده به دست من دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب شد جالب تر  آنکه دستی که حضرت رضا (ع) با آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بود که بر سر هر بیماری می‌کشیدم، بی‌درنگ شفا می‌یافت !!  البته در همان روزهای نخست با یک مرتبه دست کشیدن بیماری‌های صَعبُ العِلاج بهبود می یافت  ولی بعد از مدتی که با این دست با مردم مُصافحه کردم آن برکت اوّلیه از دست رفت و اکنون باید دعاهای دیگری را نیز بر آن بیفزایم تا مریضی شفا یابد .  ای نَفَست چاره‌ی درماندگان    جزتوکسی نیست کس بی‌کسان
  چاره‌ی ما ساز که بیچاره‌ایم       گر توبرانی، به که روی آوریم
   یار شوای مُونِس غمخوارگان     چاره‌ کُن ای چاره‌ی بیچارگان
   پیش تو با ناله وآه آمده‌ایم           مُعتذِر از جُرم و گناه آمده‌ایم

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

28 / 12 /  1398  .

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 
تاریخ : چهارشنبه 98/12/28 | 11:27 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر
نتیجه تصویری برای ریش

سؤال : حاج آقا سلام علیکم . سؤالی دارم . لطف کنید جواب دهید . آیا ریش گذاشتن لازم است؟! در دعای ماه رجب «یا مَن اَرجُوهُ ...» اگر کسی ریش نداشته باشد چه کار کند ؟!!

 

پاسخ :

 

علیکم السلام


تشکر از پرسش جنابعالی


 پاسخ به نحو اختصار :  البته اصل ریش داشتن در همه مِلَل و اَقوام وجود داشته و در روزگاران دور برخی از دانشمندان غربی ریش  داشتند آن هم ریش های بلند . همه انبیاء و ائمّه اطهار (عَلَیهِمُ السَّلامُ)  و همه علماء و فقهاء شیعه و اکثر علمای اهل تسنّن ریش داشتند و دارند مگر اینکه کسی به طور طبیعی و از جهت خلقت ، اَمْرَد و بی ریش و یا کُوسَج باشد . پس اصلِ ریش داشتنِ مردان در طول اَعصار و قرون در همه مِلَل و اَقوام جای شکّ و شُبهه نیست و اصلِ اوّلی برای مردان  به عنوان زینت و یا عناوین دیگر مثل اُبَّهت و عظمت و منزلت و ریاست و غیره ، ریش درآوردن و ریش گذاشتن است و اسلام عزیز نیز به ریش گذاشتن اهمّیّت داده است لکن میزان و حدودی هم برای آن معیّن شده است که اگر از یک قَبضه بیشتر باشد خوب نیست و کراهت دارد و باید در مقدار ریش گذاشتن افراط و تفریط نشود . بعضی ها ریش های بلندی می گذارند با اینکه نه مرجعِ تقلیدند و نه عالِم دینی و نه عنوان خاصِّ دیگر . باید هر کسی در حدّ و حدود خودش ریش داشته باشد . حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی ریش پُرفسوری را جائز می دانند ولی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای آن را حرام می دانند و هر دو بزرگوار هم معیارهایی برای حُکم به جواز و حرمت این عمل دارند . اکثر فقهاء و یا همه آنها تراشیدن ریش را بنابر احتیاط واجب حرام اعلام نمودند و باید بدانیم  که فقهاء بزرگوار از خودشان چیزی نمی گویند بلکه بر اساس ادلّه شرعی ، حُکم شرعی را بیان می کنند . در رساله های عَمَلیّه آمده است که یکی از مواردی که باید خمس داده شود در باره آن موال و اموالی است که با حرام مخلوط شده باشد و کسی که شغلش سَلمانی و ریش تراشی و یا به اصطلاح عربی ، اِمرار مُوسَی می کند و موی سر و ریش می زند اگر در قبال تراشیدن ریش پولی بگیرد این پول اشکال دارد و اگر با پول حلالش مخلوط شده باشد و مقدار حرام را نداند و صاحب پول را نشناسد  در این صورت از طریق پرداختن یک پنجم ، آن مالِ مخلوط به حرام حلال می شود . پس ببینید که در باره ریش چقدر اهتمام شده است و تراشیدن آن از نظر اسلام  طبق نظر اکثر فقهاء بنابر احتیاط واجب ، جائز نیست ولی متأسفانه خیلی از مردم مسلمان به این مسئله توجه و اهتمام ندارند و ریش خود را می تراشند !!! 

و اما راجع به دعای ماه رجب که بعد از نمازهای واجب چنین خوانده می شود : یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِندَ کُلِّ شَرٍّ . یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیرَ بِالْقَلِیلِ یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ سَأَلَهُ. یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ لَمْ یَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً . أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ جَمِیعَ خَیْرِ الْآخِرَةِ . وَ اصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ . فَإِنَّهُ غَیْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَیْتَ وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِکَ یَا کَرِیمُ .  و سپس ریش و مَحاسِن خود را با دست چپ گرفته و درحالی که انگشت سبّابه و اشاره دست راست را به سمت چپ و راست حرکت داده چنین می خوانیم : یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ‏ یَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ حَرِّمْ شَیْبَتِی عَلَى النَّارِ .  یعنی اى صاحب جلال و بزرگوارى ،  اى صاحب نعمت‌ها و جود ، اى صاحب عطا و کرم ، به کرمت مَحاسِنم و ریشم و صورتم را بر آتش دوزخ حرام گردان.

 

در باره این دعا که کلمه «شَیْبَتِی» در آن آمده است باید عرض کنم که کلمه «شَیبَه» اگر چه بالأِلتِزام و بالمُلازَمه معنای ریش از آن فهمیده می شود  ولی باید توجه داشت که کلمه شَیبَه به چندین معنا از جمله  :صورت و چهره - لِحیَه و ریش -سفیدی - پیر شدن و غیره آمده است  که یکی از معانی اصلی آن به معنای سفیدی است  و چون سفیدی موی سر معمولا نشانه پیری می باشد لذا این کلمه به معنای پیری هم آمده است و در آیه 4 از سوره مریم چنین آمده است : قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً . حضرت زکریّا عَرضه داشت : پروردگارا  همانا استخوانم سُست شده، و موى سَرَم از شُعله‌ پیرى ، سفید شده است . سفیدى مویم از میان سیاهى آن، مانند آتش شعله کشید و بر سیاهى غلبه کرد . و همچنین کلمه شَیبَه در سوره روم آیه 54 نیز آمده است : اَللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَیْبَةً یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ هُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ . یعنی : خداست که شما را از ناتوانى (در آن هنگام که مَنی بدبو و نطفه ای بیش نبودید و بعد از مراحلی) آفرید ، سپس بعد از ناتوانى ، نیرو و قوّتى به شما  بخشید ، آنگاه بعد از توانایى و قوّت ، برای شما ضَعف و پیرى قرار داد . او هر چه بخواهد مى‌آفریند ، و اوست داناى توانا .

 

توجه داشته باشید که کلمه «شَیبَه» که در دعای ماه رجب آمده است می تواند به معنای لِحیَه که کنایه و حاکی از چهره و صورت است باشد و ما از خدا می خواهیم که در دنیا و آخرت روسفید باشیم و روی و صورت ما دچار آتش جهنم که مایه رسوایی و سیاهرویی است نشود .  ما به هنگام خواندن این دعا (یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ‏ یَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ حَرِّمْ شَیْبَتِی عَلَى النَّارِ ) با دست چپ چانه و ریش خود را می گیریم و انگشت اشاره دست راست خود را به جانب چپ و راست می جُنبانیم که  این کار در واقع  برای نشان دادن خضوع و تَذلُّل در پیشگاه خداوندِ مُتعال و کریم است و جالب است بدانید که برخی از برادران شیعه عرب وقتی که در برابر بارگاه امامان معصوم (عَلَیهِمُ السَّلامُ) و یا امام زادگان قرار می گیرند انگشت اشاره دست راست خود را به سمت امام (عَلَیهِ السَّلامُ) و یا امام زاده حرکت می دهند که نشان دهنده آن است که نهایت اِلتِجاء و اضطرار و پناهندگی و درخواست و نیاز خود را به پیشگاه آن معصوم  (عَلَیهِ السَّلامُ) و یا امام زاده اظهار کنند . به هر حال اگر کسی ریش هم نداشته باشد ولی همین کار را بکند و دست به چانه و صورت بگذارد و این دعا را مُتضرِّعانه و عاجزانه بخواند مشمول لطف خداوند مُتعال و کریم بنده نواز می شود و چنین نیست که  این دعا برای کسانی باشد که حتما لِحیَه و ریش داشته باشند اگر چه شایسته است که انسان مسلمان ریش و محاسن مُعتدل و آراسته داشته باشد . (دقت بفرمایید)

 

*** معانی کلمه «شَیبَه» : صورت و چهره - لِحیَه و ریش -سفیدی - پیر شدن -  یک موی سفید  - سفید شدن مو - گیاه اَفسِنتین«absinthe» - رَیحان کرمانی - ریحان سفید - تیر انداز - نام کوهی در مکه که مُشرِف به مَروَه است - نام عَبدُالمُطّلِب ، شَیبَه بود . * لِحیَه می تواند کنایه و حاکی از چهره و صورت باشد .

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

**************************************


*** آیاآیت الله بروجردی مطلقامخالف نظام وحکومت دینی بوده است؟!!!+آیت الله سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadatmirghadim.mihanblog.com/post/535 .


*** گفت‌وگو با حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره شخصیت شهید نوّاب صفوی+https://www.isna.ir/news/92102816215/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88- .

 

 

*** آیا تشکیل حکومت اسلامی جائز است؟(اشکال و جواب)+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14302 .+پایگاه اندیشوران حوزه+کلیک کنید .

 

 

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

 

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/12/28 | 1:41 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

نتیجه تصویری برای نواب صفوی

 

نتیجه تصویری برای نواب صفوی

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

 


*** چرا آیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد ؟!


سؤال : حاج آقا سلام علیکم .  سؤالی دارم که ممنون میشم اگر لطف کنید جواب دهید . چرا آیت الله بروجردی در باره اعدام نوّاب صفوی و... توسط شاه کاری نکرد ؟!! . و آیا آیت الله بروجردی چنین حرفی زده است که : شاه باید حکومت کند و شما عمامه به سرها مالِ حکومت نیستید ؟!!

 

پاسخ :

 

علیکم السلام


البته اوّلا باید بدانیم که شایعات و دروغ پردازی ها راجع به بزرگان و مراجع از قدیم الأَیّام تا حالا بوده است مخصوصا اینکه گاهی برخی از بزرگان که احتیاط هایی در امور سیاسی و حکومتی داشتند زمینه و سبب برخی از این شایعات و یا مُزخرفات و اباطیل می شد . مرحوم آیت الله بروجردی از بزرگانی بود که هم در مَباحِث فقهی و حدیثی و رجالی دیدگاه های خاصّی داشته و هم در مسائل سیاسی و ورود روحانیّت و علماء  به عرصه سیاست و حکومت و مُبارزه با رژیم شاه ملاحظاتی داشته است . ایشان طبق دیدگاه و اطلاعات و پیش بینی های خویش و نیز شرائط حاکم بر آن زمان معتقد بودند که مبارزه و تقابل با شاه (محمد رضا شاه پَهلَوِی) و ایجاد حکومتی که روحانیّت سرکار باشد به صلاح نیست چون  به نظرش می آمد که بر اساس سیر تاریخی از زمان حضرت آدم (ع) تا زمان خاتم (ص) و از خاتم (ص) تا زمان و عصر مُعَظَّمُُ لَه اکثر کسانی که حکومت بر مردم داشتند افراد ظالم و ستمگر و مُستکبِر و طاغوت بودند که از راه زر و زور و تزویر و به عبارت دیگر از طریق تیغ و طلا و تسبیح بر گُرده مردم سوار بودند و ظلم و ستم و خونریزی می کردند و در آیه 34 از سوره نَمل در باره پادشاهان ستمگر و مُفسِد چنین آمده است : إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُونَ .یعنی : «همانا هنگامی که مُلوک و پادشاهان به قریه و منطقه‌ و شهر و دیاری وارد شوند و هجوم ببرند ، آنجا را به تباهى  و فساد مى‌کشند و عزیزان آن جا را خوار و ذلیل مى‌کنند و این ، سیره‌ و  روشِ همیشگى آنان است.» در این دوران طولانی و سیر تاریخی جز موارد اندک ، مَجالی برای حاکمیت صالحین و شایستگان بوجود نیامد و در قرآن کریم هم آیات زیادی وجود دارد که انبیاء (علیهم السلام) در برابر ستمگران و مُلحدین و طواغیت مقابله فکری و فرهنگی و گاهی هم برخورد نظامی می کردند ولی از میان انبیاء و صُلَحاء بجز حضرت سلیمان (ع) و حضرت داود (ع) و جناب طالوت (ع) و نیز از میان حضرات معصومین (عَلَیهِمُ السَّلامُ) بجز حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابیطالب (عَلَیهِ السَّلامُ) کسی به حکومتِ ظاهری نرسید .  لذا با توجه به این مسائل ، نظر آیت الله بروجردی در عصر خودش این بود  که روحانیت و علماء آمادگی و شرایط تشکیل حکومت اسلامی را ندارند نه اینکه هرگز و هیچگاه و لو زمینه هم فراهم باشد تشکیل حکومت اسلامی را ممنوع کرده باشند!!! . آیت الله محمد علی گرامی که از مراجع فعلی تقلید و از شاگردان آیت الله بروجردی است در این رابطه می گوید : [ «مرحوم آیت‌الله بروجردی به لحاظ نظری ولایت فقیه را قبول داشت و حتی در آخِر عمر تدریس «کِتاب‌ُالقَضا» را برای اثبات این مسئله شروع کرد که متاسفانه به پایان نرسید. ایشان می‌فرمود: احساس وظیفه می‌کنم که بحث قضا را مطرح کنم. بسیار هم نگران بود که نکند نتواند این بحث را تمام کند، مُنتها ایشان در آن بُرهه معتقد بود به فرض هم که روحانیت حکومت را در دست بگیرد ، کسی را برای اداره امور ندارد . در جمعی عده‌ای به ایشان اصرار می‌کنند و ایشان می‌گوید : «حکومت را از شاه بگیرم ، به دست چه کسی بدهم؟!!!» ] آیت الله بروجردی در عین حال هیجگاه موافق با ظلم و ستم و جنایات شاه و  دستگاه فاسد او نبود و در واقع و باطنا شاه را قبول نداشت ولی مبارزه و اقدامات عَلنی با شاه را که مُتکی به قدرت آمریکا و برخی از قدرت ها بود و به حَسَب ظاهر خیلی قدرت داشت  و قدرتِ اول  منطقه نیز بود ،  باور و قبول نداشت و به اصطلاح طلبگی می گفت : نکن که نمیشه !! و به قول شاعر : مُشت هرگز کی برآید با دَرَفش ؟!! 

و امّا در رابطه با سید مجتبی میر لَوحی معروف به  نوّاب صفوی باید عرض کنم که طبق نظام فکری سیاسی آیت الله بروجردی که عرض شد و ممکن است که دیدگاه سیاسی ایشان از سوی صاحبنظران مورد مداقّه و نقد قرار گیرد ، ایشان مخالفِ اقدامات امثال نوّاب صفوی در برابر شاه بودند زیرا که مُعَظَّمُُ لَه رسالت خود را در حفظ  کیان اسلام  و حوزه های علمیه می دانست  و احتمال زیاد می داد که با ورود روحانیّت و علماء و طلابی  همانند نوّاب صفوی در عرصه مقابله با شاه و عکس العمل شاه که به قدرتش مغرور بود ، روحانیّت و اسلام  و علماء و حوزه های علمیه  در خطر قرار می گیرند . با توجه به مطالب پیش گفته می توان بدست آورد که ایشان موافق با اقدامات  و تحرّکات انقلابی نوّاب صفوی نبوده است  ولی معنایش آن چیزی نبود و نیست که  متأسفانه برخی ها به دروغ به مرحوم آیت الله بروجردی نسبت می دهند . بر اساس اَسناد و مدارکی که وجود دارد  حتی مرحوم آیت الله بروجردی در باره نجات نوّاب صفوی  و واسطه گری در این باره  نامه ای برای شاه داده بود . نامه به تهران می رسد ولی در این هنگام شاه به پیست اِسکی آبعلی رفته بود . در آنجا نامه آیت الله بروجردی را به دست محمد رضا شاه می رسانند ولی او خیانت کرد و به نامه ایشان توجه نکرد و حتی از تَفَرُّجگاه و محلّ تفریح خود که در اطراف تهران بود دستور داد و گفت که نوّاب صفوی را زود اعدام بکنید و بگویید نامه (نامه آیت الله بروجردی) بعداً به دست من رسیده است . بعد از دستور شاه ، در بامداد 27 آبان 1334 «ه.ش» حُکم ننگین و ظالمانه اِعدام در باره  نوّاب صَفَوی و همرزمانش مُظفَّر ذُوالقدر و خلیل طَهماسبی و سیّد محمد واحدی (فدائیان اسلام) به اجرا در آمد و این عزیزان مظلومانه به شهادت رسیدند .

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

**************************************


*** آیاآیت الله بروجردی مطلقامخالف نظام وحکومت دینی بوده است؟!!!+آیت الله سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadatmirghadim.mihanblog.com/post/535 .


*** گفت‌وگو با حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای درباره شخصیت شهید نوّاب صفوی+https://www.isna.ir/news/92102816215/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88- .

 

 

*** آیا تشکیل حکومت اسلامی جائز است؟(اشکال و جواب)+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14302 .+پایگاه اندیشوران حوزه+کلیک کنید .

 

 

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

*****************************************


***تأمّلی در مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی+نظریه حکومتی آیت الله بروجردی چیست؟ آیا او مانند استادش آخوند خراسانی فکر می کند و یا به تشکیل حکومت اسلامی باور دارد و یا …؟+ حجت‌الاسلام  محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تامّلی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک مُتقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند...پس از آنکه ملا احمد نراقی یک فصل از «عوائد» خود را به بحث مستقل و مبسوط از ولایت حاکم اختصاص داد، بلافاصله فقیه معاصرش میرفتاح مراغی نیز از همان شیوه تبعیت نمود و با دقت بیشتر، ابعاد ولایت فقیه را بررسی و نقد نمود و در همین فضای مباحثه و مناقشه، شاگردان شیخ انصاری از استاد خود خواستند که در ضمن بحث از اولیاء عقد در کتاب البیع، در این موضوع توقف نموده و آن را با تفصیل مورد تحقیق قرار دهد. به این سبب بود که در فاصله زمانی نیم قرن، پایه‌ها و مبانی این مساله فقهی، استقرار و استحکام یافت، ولی پس از گذشت یک قرن، این بحث وارد مرحله جدیدی شد و یک شعبه از ولایت که به تصدی حکومت و رتق و فتق امور سیاسی و کشورداری مربوط بود، مورد بحث جدی‌تر قرار گرفت که با ورود امام خمینی به این قلمرو، همه مباحثات بر این محور متمرکز گردید. در این سیر علمی، آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی، از فقهای بزرگ عصر اخیر است که علاوه بر ورود به این موضوع، نکات بدیع و تازه‌ای نیز در آن مطرح کرده است. این مقاله درصدد واکاوی آراء این فقیه برجسته و تبیین آراء فقهی اوست که علاوه بر آن، مبانی و ادله آن آراء، تفاوت آن با نظرات اساطین مُتقدّم و تمایز آن با آراء اعلام متاخر، مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته چون رویکرد اصلی مقاله، مساله حکومت اسلامی است، از این رو مبنای ولایت فقیه، به عنوان پشتوانه‌ای برای اختیارات غیر حکومتی فقیه، از قبیل رسیدگی به اموال غُیَّب و قُصَّر و دیگر امور حِسبِیَّه – به معنای خاصّ – مورد نظر نیست.+1395 .+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%af/ .


***قلمرو ولایت و محدوده اختیارات فقها از منظر آیت‌الله بروجردی+حجت الاسلام محمد سروش محلاتی معتقد است با تحلیل آیت‌الله بروجردی(سید حسین طباطبایی بروجردی)، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه (ع)، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم (ع) را برای فقها، اثبات کرد.-حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تامّلی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک مُتقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. بخش اول چندی قبل ارائه شده و اینک قسمت دوم این مقاله...+1395 .+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/12649-2/ .

 

 

***مبانی فقهی آیت‌الله بروجردی و اقدامات ولایی+ ولایت فقیه +حجت‌الاسلام  محمد سروش محلّاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، +1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa/ .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 98/12/27 | 12:57 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

نتیجه تصویری برای سیداحمد خمینی و امام خمینی

***نسیم معرفت***


...  من خدای قاهر حاضر منتقم را شاهد می‌گیرم که احمد از آن روزی که در کمک اینجانب در بیرونی مشغول اداره امور من بوده تا الآن که این ورقه را می‌نویسم قدمی یا قلمی بر خلاف گفتار و نوشتار من بر نداشته و با وسواس عجیب در کلیه گفتارهای من یا نوشته‌های من سعی نموده که حتی یک کلمه بلکه گاهی یک حرف را که به نظر او محتاج به اصلاح است بدون اذن من تصرف نکند. من در نوشته و گفتارهایی که دارم به او و بعض اعضای دفتر - حَفَظَهُمُ اللهُ - و به اشخاصی که متکفّل رسانه‌ها بوده‌اند و هستند اجازه دادم که هرچه بر خلاف صلاح به نظر آنها است به من تذکر دهند و احمد فرزند من در جریان این امور بوده و هست و تاکنون اتفاق نیفتاده که کلمه [ای‌] را بدون رجوع به من اضافه یا کم کند «وَاللهُ عَلی‌ کُلِّ ذلِکَ شَهِیدٌ»


 


*** نامه عرفانی امام خمینی به فرزند دلبندش حجت الأِسلام حاج سید احمد خمینی +صحیفه امام خمینی جلد 20 - صفحه 442 +https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/20/page/442 .کلیک کنید .


 

 

*** نامه عرفانی- اخلاقی حضرت امام خمینی به آقای حجت الاسلام سیّد احمد خمینی(یادگارامام) +وصیت+سایت جامع امام خمینی«ره»+http://emam.com/posts/sahifehbydate/66/09/28/1 .

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 

 


 
تاریخ : دوشنبه 98/12/26 | 5:41 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

رهبر معظم انقلاب در مرقومه‌ای، تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت را برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا برای همه لازم الاجرا دانستند.

تشکر رهبر انقلاب از تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت و طرح بسیج ملی مبارزه با کرونابه گزارش  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر انقلاب اسلامی در مرقومه‌ای، تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت را برای جلوگیری از گسترش بیماری برای همه لازم الاجرا دانستند و تأکید کردند: طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا دارای پشتوانه‌ی علمی و همراه با انگیزه‌های دینی و جهادی و انسانی است.

متن این پیام بدین شرح است: 

" بسمه تعالی

از زحمات وزیر محترم و همکاران در این گستره‌ی وسیع تشکر شود. تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت برای جلوگیری از گسترش بیماری برای همه لازم الاجرا است. طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا که دارای پشتوانه‌ی علمی و همراه با انگیزه‌های دینی و جهادی و انسانی است، طرحی کارآمد است و همان چیزی است که بلا را به نعمت و تهدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد ان‌شاءالله.

از خداوند متعال توفیق و پاداش برای این جهادگران مسألت میکنم.

 25 اسفند 98.

https://www.yjc.ir/fa/news/7284002/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1- .

 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 
تاریخ : دوشنبه 98/12/26 | 2:37 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

نتیجه تصویری برای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

***نسیم معرفت***

 


**شعارهای جهانی انقلاب اسلامی هرگزکهنه نمیشود(گام دوم انقلاب)

 

 

... برای همه‌چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها.

 *** بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران - Khamenei  .+http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 .+دفتر حفظ و نشرآثار حضرت آیت الله العُظمی امام خامنه ای+کلیک کنید . ***


 

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 

 
تاریخ : دوشنبه 98/12/26 | 2:1 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر

وحدت و اتحاد اجتماعی برای مبارزه با کرونا، جهاد پزشکان در خط مقدم و همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی با نیرو‌های پزشکی و درمانی تصاویر امیدبخشی را به جامعه مخابره کرد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حمله ویروس کرونا به جامعه ایران که باعث مشکلات بسیاری در کشور شده، پدیده‌های نهانی را نیز در جامعه عیان کرده است؛ پدیده‌هایی که پیش‌تر کمتر به چشم می‌آمد، اما حالا همه جامعه آن را حس می‌کند. وحدت و اتحاد اجتماعی برای مبارزه با کرونا، جهاد پزشکان در خط مقدم و همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی با نیرو‌های پزشکی و درمانی تصاویر امیدبخشی را به جامعه مخابره کرد؛ از جمله فعالیت‌های جهادی روحانیون و طلبه‌ها در بیمارستان‌های کشور. در این میان، اما حجت‌الاسلام محمد مَدّاح، طلبه جهادگر آذری مقیم قم که در بیمارستان فرقانی این شهر مشغول خدمت داوطلبانه به بیماران کرونایی بود تبدیل به یک نماد شده است؛ مداح که خود در بخش بیماران کرونایی مشغول به خدمت بود، همسر باردارش که در آن بیمارستان بستری شده بود، بر اثر بیماری قلبی و تنفسی به همراه 2 فرزندش دار فانی را وداع گفت. او وقتی خبر فوت همسر و فرزندانش را شنید، بدون اینکه دیگران از این موضوع مطلع شوند از بخش خارج شد و در گوشه‌ای از بیمارستان نشست و گریه کرد؛ تصویری که حالا در رسانه‌ها دست به دست می‌شود و تصویری تراژیک و روضه‌مانند از مظلومیت و مجاهدت این طلبه و دیگر طلاب جهادی را به نمایش گذاشته است.

متن صحبت‌های وی در این مصاحبه بدین شرح است:

بعد از نماز مغرب و عشا بود که دیدم چند بار تلفنم زنگ خورده است، دیدم از بیمارستان بوده، چند بار تماس گرفتم گفتند خودتان بیایید اینجا. رفتم به قسمت آی‌سی‌یو و به من خبر دادند خانمم به همراه فرزندان‌مان آسمانی شده و فوت کرده‌اند. خیلی ناراحت شدم [گریه می‌کند]، چون چند روز بود که بستری بود، نگرانش بودم و با این خبر حسابی ناراحت شدم، ولی سعی کردم آرام باشم. یاد فرمایش آیت‌الله العظمی بهجت افتادم که فرمود وقتی کسی از عزیزان فوت می‌کند، آیه استرجاع را بخوانید. «انا لله و انا الیه راجعون» خواندم. وضعیت بیمارستان را که می‌دانید، بیماران کرونایی در آنجا هستند و نه‌تن‌ها بیماران، بلکه پرستاران و کادر درمانی و رفقای طلاب جهادی نیز هستند. مصیبت سنگینی دیده بودم، دیدم اگر گریه و بی‌تابی کنم، حال این عزیزان مخصوصا بیماران کرونایی بدتر و خراب‌تر می‌شود، چون بعضی از آن‌ها می‌دانستند خانمم در آی‌سی‌یو بستری بود. گفتم من الگویم حاج قاسم است که به دل دشمن می‌زد و از مردم دفاع می‌کرد که آن‌ها راحت باشند و ناراحت نشوند، اگر من اینجا گریه و زاری کنم، روحیه بیماران و رفقای طلاب و پرستار به هم می‌ریزد. با اینکه داغ دیده بودم سعی کردم با توکل به خدا، خودم را کنترل کنم. گریه نکردم و با حالت عادی رفتم پیش بچه‌ها که بگویم من امشب حالم مساعد نیست و برای شیفت شب نیستم و یک نفر دیگر را جایگزین کنید، چون واقعا رفقای طلاب جهادی خیلی تلاش می‌کنند و خیلی زحمت می‌کشند.

گفتگو با روحانی که همسر و فرزندش را در اثر کرونا از دست داد

گریه هم نکرده بودم که چشمم خیس باشد تا این عزیزان متوجه بشوند، البته احساس کردم بعضی خبردار شده‌اند. از همه خداحافظی کردم و گفتم باز هم خدمت می‌رسم. رفتم یک گوشه خلوت از حیاط که کسی نبود نشستم. یک روضه حضرت زهرا (سَلامُ اللهِ عَلَیها) در گوشی داشتم، برای خودم گذاشتم و آرام گریه کردم، چون با خانمم قرار گذاشته بودیم اسم پسرمان را محسن بگذاریم ولی... [گریه می‌کند].

یکی از آقایان آن عکس را از من گرفته و منتشر کرده بود. یک نکته‌ای که مهم است و باید عرض کنم این است که این تلاش‌ها و زحمات طلاب جهادی عزیز خوب اطلاع‌رسانی نمی‌شود. واقعا زحمات زیادی برای بیماران می‌کشند، ولی متاسفانه آنطورکه باید مردم خبردار نمی‌شوند.

این یک امتحان بود که برای بنده پیش آمد و از خدا می‌خواهم به من کمک کند و بنده از همین جا از همه عزیزان و کسانی که از کل کشور به من لطف داشتند و پیام تسلیت دادند تشکر می‌کنم و امیدوارم روح خانمم و فرزندان‌مان با اهل‌بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) محشور باشند.


* وقتی نماینده سازمان جهانی بهداشت شگفت‌زده شد

 
دکتر حامد شفیعی، رئیس بیمارستان فرقانی قم با اشاره به حضور موثر و مثبت طلاب به عنوان همراه بیمار‌های کرونایی در بیمارستان‌های قم گفت: طلاب ما در طول 24 ساعت به صورت 3 شیفت صبح، عصر و شب در بیمارستان‌ها حضور پیدا می‌کنند، آن‌ها در کار‌های خدماتی و کمک‌رسانی به بیماران فعال هستند، همچنین در کار‌های پشتیبانی و آماده‌سازی تغذیه‌ها نیز فعالیت چشمگیری داشته‌اند.

رئیس بیمارستان فرقانی عنوان کرد: با توجه به اینکه حضور طلاب تجربه نشده بود، در روز‌های نخست، من از جهات مختلف تحت فشار بودم، اما رفته‌رفته همه همکاران دیدند حضور آن‌ها مثبت است، از طرفی ما برای طلاب دوره‌های آموزشی نیز برگزار کرده‌ایم تا بیشتر با خدمات درمانی آشنا شوند.

رئیس بیمارستان فرقانی گفت: یکی از مسائل بیماران، مباحث روانی بوده و این در درمان آن‌ها تاثیر دارد، چرا که سیستم ایمنی متاثر از این موارد است. نبود همراه، چالش بزرگی برای بیماران ایجاد کرده بود و وجود طلاب در جهت کمک روحی و امیدبخشی به بیماران مفید و در افزایش انرژی بیماران موثر بود و همین تاثیر خود را در درمان دارویی نیز نشان داد.

رئیس بیمارستان فرقانی یادآور شد: از روز نخست، حفظ سلامت و بهداشت پرسنل ما از حساسیت‌های بسیار مهم ما بود، طلاب جهادی نیز از پرسنل ما محسوب می‌شوند، لذا هر آنچه نیاز باشد تا شرایط بهداشتی رعایت شود، برای پرسنل خود چه کادر درمانی، چه طلاب جهادگر عملی می‌کنیم و در این زمینه به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم، چرا که حفظ سلامت پرسنل و طلاب از خطوط قرمز ما محسوب می‌شود و تاکنون هیچ مشکلی وجود نداشته است.

شفیعی با بیان خاطره‌ای گفت: بازرسان سازمان جهانی بهداشت اخیرا برای بازدید به بیمارستان ما آمدند که بخش درمان مورد تایید آن‌ها قرار گرفت. در یکی از اتاق‌ها که رفتیم، یکی از طلاب جهادگر در حال کمک به یک بیمار بود، وقتی آن بازرس که از خارج آمده بود فهمید او یک روحانی است، بسیار مُتعجّب شد و بعدا در مصاحبه خود نیز اعلام کرد یکی از مواردی که برایش عجیب بوده، حضور روحانیانی بود که در کنار پرستاران به روند درمان بیماران کمک می‌کنند و برای او بسیار جذاب و جالب بود.

* روایت یک شاهد عینی

 
علی عربشاهی، مسؤول کمیته بحران بیمارستان فرقانی نیز می‌گوید: رابطه همکاران ما با طلاب بسیار صمیمی شده، این عزیزان از صبح که می‌آیند با رعایت نکات بهداشتی کار خود را آغاز می‌کنند.

مسؤول کمیته بحران بیمارستان فرقانی بیان می‌کند: مواردی پیش آمده که هنگام کمبود مواد غذایی و آبمیوه، طلاب جهادی به صورت خودجوش این اقلام را با پول خودشان تهیه می‌کنند. انصافا مدیریت آن‌ها به صورت دقیق است. در روز‌های اول هیچ چیزی نمی‌خوردند، اما چون ما اصرار کردیم که خیرین این اقلام را برای تمام افراد از جمله کارکنان بخش خدمات تهیه کرده‌اند، توانستیم آن‌ها را متقاعد کنیم از امکانات استفاده کنند. عربشاهی یادآور می‌شود: طلاب در بین خودشان نیز همکاری دارند، مثلا اگر یکی از آن‌ها بگوید من امشب کار دارم، دوست طلبه‌اش می‌گوید من به جای تو می‌مانم، تو به کارهایت برس.

وی در حالی که از بزرگی کار طلاب جهادی در بیمارستان بغض می‌کند، با بیان خاطره‌ای می‌گوید: من روزی از یکی از همکاران خود درباره رفتار طلاب سوال کردم، گفت این عزیزان بهترین رفتار را با بیماران دارند. به خانم سالخورده می‌گویند مادر آب می‌خواهی برایت بیاورم، آن پیرزن در جواب می‌گوید خیلی ممنون مادرجان، خیر از جوانی‌ات ببینی.

مسؤول کمیته و دبیر بحران بیمارستان فرقانی با اشاره به شرایط طلاب عنوان می‌کند: با توجه به اینکه بعضی طلاب ما در ماه رجب معمولا روزه هستند، افطار خود را در بخش باز می‌کنند و دوباره مشغول خدمت می‌شوند.

عربشاهی اظهار می‌دارد: طلاب جهادی علاوه بر کمک کردن مخلصانه، هیچ حاشیه‌ای نداشته‌اند. من هنوز ندیده‌ام داخل بخش بروم و بیماران از آن‌ها گلایه داشته باشند، بلکه همگی از آن‌ها رضایت کامل داشته و متشکر هستند.

وی ادامه داد: این طلاب در هیچ یک از امور پزشکی دخالتی ندارند و تمام دستورات همکاران ما را به صورت مخلصانه به انجام می‌رسانند و پرسنل ما طلاب را جزئی از خود می‌دانند و حاضر به انتقال آن‌ها به بخش‌های دیگر نیستند.


* انجام غسل و کفن فوتی‌های کرونایی توسط طلاب برادر و خواهر

 
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی، مسؤول دفتر سیاسی و اجتماعی حوزه‌های علمیه با اشاره به فعالیت جدی، پیگیر و خستگی‌ناپذیر کمیته‌های ششگانه ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه اظهار داشت: در حال حاضر 300 تن از طلاب و روحانیون در کمیته نخست که کمیته اعزام حوزویان برای عیادت بیماران است در 3 شیفت 8 ساعته به فعالیت می‌پردازند.

وی افزود: اَلحقّ و الأِنصاف طلاب و روحانیون ما با فعالیت‌های شجاعانه و جهادی خود در امر مقابله با کرونا، درخشش بسیار خوبی داشتند که این مساله بخوبی نشانگر فداکاری و پیشگامی سربازان حضرت ولیعصر (عج) است که در جریان عیادت بیماران و همراهان بیمار، اولین گروه کمک‌کننده در بیمارستان‌ها همین طلاب و حوزویان بودند و از آن سو در جریان تجهیز متوفیان تنها گروهی بودند که با شجاعت وارد میدان شدند و به خدمت‌رسانی پرداختند.

وی ابراز داشت: برخی از کسانی که در کمیته تجهیز شرعی متوفیان حضور پیدا کردند، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم هستند به طوری که در بخش خواهران نیز حتی شاهد حضور مخلصانه همسر یکی از علمای برجسته قم بودیم که همه اینها، صحنه‌های زیبایی از خدمت‌رسانی طلاب را نشان می‌دهد.

مسؤول دفتر سیاسی و اجتماعی حوزه‌های علمیه همچنین گفت: از روز دوم و سوم تجهیز و تدفین بیماران کرونایی که دوستان طلبه ما وارد عمل شدند، احکام شرعی به طور کامل نسبت به آن‌ها به اجرا درآمده، با این حال از آنجا که از نظر بهداشت، امکانات غسل فراهم نبود، تیمم بدل از غسل انجام می‌شد، اما بعد از اینکه امکانات غسل فراهم شد، به طور کامل تمام متوفیان توسط عزیزان روحانی غسل داده می‌شوند.«دکتر» ایرج حریرچی : دست طلاب جهادی را می‌بوسیم

 
«دکتر» ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت دیروز در بازدید از بیمارستان فرقانی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کادر درمانی، پزشکان و پرستاران در شهر قم گفت: ما از روحانیون تشکر می‌کنیم. در همین بیمارستان 150 روحانی ارائه خدمت کرده و از همراهی مریض تا نظافت را انجام می‌دهند و ما قدردان ایشان هستیم.

حریرچی همچنین گفت: یک چیز عجیب و قابل تحسینی در بیمارستان فرقانی قم دیدم. 150 روحانی به صورت داوطلب هر روز در بیمارستان حاضر می‌شوند و کار‌های بیماران را انجام می‌دهند. خب! بالاخره محیط خطرناکی هست. حتی در کار نظافت سرویس‌های بهداشتی هم به پرسنل بیمارستان کمک می‌کنند. ما دست‌بوس این‌ها هستیم. روحانیون 40 ساله، 50 ساله مثل یک کارگر اینجا در بیمارستان فرقانی کار و به مردم شهرشان خدمت‌رسانی می‌کنند. این نشان‌دهنده این است که ملت ما همیشه با هم متحد هستند و در هنگامه سختی‌ها به داد همدیگر می‌رسند.

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7282932/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

*************************************************

*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر+سردار دل ها+http://hakim-askari.rozblog.com/post/593 . +کلیک کنید .

 

** متن وصیتنامه سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/597 .+ کلیک کنید .

** مرحوم (شهید) حاج عبدالله ضابط مشهدی جزء برترین مُبلِّغان در سراسر کشور بود+به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین حاج عبدالله ضابط مشهدی پایه گذار سیره شهداء +سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+کلیک کنید


** تعطیلی های گسترده در کشور به جهت کرونا  یک اشتباه فاحش است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی  !+نسیم معرفت+کلیک کنید

 
** برخی از راهکارها در مُبارزه و مُواجَهه با ویروس کُرونای جدید+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+نسیم معرفت

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 

** آخرین خبر‌ها درباره شیوع کرونا در جهان/ تعداد مبتلایان چینی به شدت کاهش یافت !!! .+https://www.yjc.ir/fa/news/7268590/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.

 

*** به‌ گفته مقامات سازمان سلامت جهانی (یا World Health Organization به اختصار WHO)  : سرعت انتشار دروغ  در باره یروس جدید از سرعت انتشار خودِ ویروس بیشتر است....+ https://www.yjc.ir/fa/news/7262095/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9 .+باشگاه خبرنگاران جوان .

*** آیا عطسه زیاد نشانه کرونا است ؟!!!  حسین احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: مردم نباید فریب شایعات را بخورند و راه تشخیص اینکه فردی به کرونا مبتلا شده یا نه، فقط با انجام آزمایش امکان‌پذیر است. او ادامه داد: صرف اینکه فردی زیاد عطسه می‌کند و سردرد دارد، نباید این تصور پیش بیاید که فرد مذکور به کرونا مبتلا است. ... وزارت آموزش و پرورش دلیل تعطیلی مدارس در این مدت را ضدعفونی کردن مدارس عنوان کرد، ولی ما معتقدیم اگر توصیه‌های بهداشتی، پیشگیرانه و چگونگی رعایت بهداشت فردی به دانش آموزان آموزش داده می‌شد، نیازی به تعطیلی مدارس نبود. +https://www.yjc.ir/fa/news/7265202/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-+باشگاه خبرنگاران جوان .

 

 

 

 

 

 
تاریخ : یکشنبه 98/12/25 | 3:43 عصر | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر


  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی