سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صور قلب ینبض , لکل عاشق قلوب متحرکة تنبض بالحیاة - الحبیب للحبیب

 

نحوه پرورش گل پرنده بهشتی - نگهداری گل پرنده بهشتی - معرفی گل ...

***نسیم معرفت***

 

به نام خدا

 

*** پنج چیز دل عاشق را دگرگون می کند : .... ......
 


1- یاد معشوق

2- جمال معشوق

3- کمال معشوق

4- حال معشوق

5- نگاه معشوق

 

 

عشق سکّوی پرواز است . پرواز به سوی معشوق . جاذبه عشق برخلاف جاذبه مادی نِیوتُن ، کِشش روحی و روحانی به سمت بالا و مرکز حقیقی عشق است .  اساس آفرینش بر عشق است و عشق ریشه دارترین حقیقت عالَم وجود است . در عشق نشاط و غم است که غمش هم به نشاط بر می گردد . طنین عشق زیباترین طنین در عالَم هستی است که اگر کسی در عشق صادق و یکرنگ باشد و گوش باطنی و حقیقیش شنوا باشد به خوبی آن را می شنود . سراسر هستی سرود عشق است . خدایی که هم عاشق و هم معشوق است ، آوازش پیوسته در گوش دل است ولی کو دل که دهد گوش به آواز خدا . همه عشق ها  ریشه در یک معشوق دارد و بس  . همه عشق ها تجلی  یک عشق بی نهایت  است زیرا که معشوق حقیقی بی انتهاست لذا مسیر عشق پایان ندارد .  آنکه در اَزَل هم عاشق بود و هم معشوق و با خویش عشقبازی می کرد قطره ای از عشق را در دل آدمیان چکاند . ببین که چه غوغایی است از عشق در میان این موجودات بشری . قِصّه عشق واقعا عجیب و شگفت انگیز است . می توان عاشق شد و عشق را احساس کرد ولی حقیقت و چیستی عشق مُعمّایی لامَکشُوف است . عشق فراز است نه فرود ، تَعالِی است نه تنزّل ، سَیر است نه سکون ، شدن است نه بودن  و چه بسا بالاتر اینکه عشق فناست که در بَطن آن بقاست . عاشق در معشوق فانی می شود و بقای عاشق در بقای معشوق است و هر معشوقی که فانی و فناپذیر است معشوق حقیقی نیست و هیج عشقی بجز عشق الهی نیست «لا عِشقَ اِلّا عِشقُ اللهِ» و هر عشقی در عالم تا به عِشقُ الله نرسد  عشق نیست و اگر عشق بنامند جز مَجاز نخواهد بود  . عشق ، دلدادگی صادقانه به معشوق است  . عشق یک رنگی است نه دورنگی .  عشق هیچگاه با دورنگی جمع نمی شود و عاشق دو رو  در قاموس عشق نمی گنجد . زندگی بی عشق یعنی زندگی بدون آب و هوا . کسی که عشق ندارد حیات ندارد بلکه مُرده ساکن یا مُرده مُتحرِّکی بیش نیست . عشق به عاشق ، زندگی جدید و نگاهی مُتفاوت و مُتعالی می دهد . نگاه عاشق نگاهی خاصّ است و عاشق ، جور دیگری می بیند . عاشق اگر معشوق را نبیند عاشق نیست ، البته نه به چشم سَر بلکه به چشم سِرّ و دیده باطن . دیده باطن اگر بینا شود - صد حقیقت نزد تو پیدا شود .  اگر دیده حقیقت بینِ عاشق ، بینا شود همه جا با معشوق و در حضور اوست و  مَستِ جَلَوات معشوق می شود  و به هر سو بنگرد جمال معشوق را به تماشا می نشیند . چه زیبا گفت باباطاهر عُریان ، عُریان از تَعَلُّقات نه بَرهنگی تَنِ ظاهری  : 

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم

 

بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از روی زیبای ته وینم


..... .....   «هر چه گویم عشق را شرح و بیان»  - عشق نیست ،توصیف عشقست و نشان .
 
 «مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست»  *  بی عشق هر آنچه باشد بیجاست

 

خوشتر از عشق ندیدم که به دل بنشیند  *  عاشق آن است که معشوقِ نکو بگزیند

 

و چه زیبا سروده است جَلالُ الدّین مولوی یا مُلّای رومی :

 

عاشقی پیداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز عِلّتها جداست

عشق اُصطُرلاب اَسرارِ خداست

عاشقی گر زین سر و گر زان سرست

عاقبت ما را بدان سر رهبرست

هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خَجِل باشم از آن

گرچه تفسیر زبان روشنگرست

لیک عشق بی‌زبان روشن ترست

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

عقل در شرحش چو خَر در گل بَخُفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گر دلیلت باید از وی رو متاب

 


 

 

** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 

 


*** ترانه عشق +آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی  ( نسیم معرفت )+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4243/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B4%D9%82+%28+%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA+%29/ +کلیک کنید ..


*** پنج چیز دل عاشق را دگرگون می کند+نسیم معرفت ....+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ .+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5183/ + کلیک کنید .

 

 

*** ترانه عشق +پایگاه اندیشوران حوزه +آیت الله سید اصغر سعادت میر قدیم لاهجی+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=12070 ..+کلیک کنید .

****پنج چیز دل عاشق را دگرگون می کند+نسیم ادب+ استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی +http://nasimeadab.parsiblog.com/Posts/296/%d9%be%d9%86%d8%ac+%da%86%d9%8a%d8%b2+%d8%af%d9%84+%d8%b9%d8%a7%d8+....+....../ .+کلیک کنید .

 

***تأثیر شعر و ادب فارسی در فرهنگ و اخلاق مردم+http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14963 .+پایگاه اندیشوران حوزه +کلیک کنید .

 


*** عشقنامه +از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/647 .+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +کلیک کنید ..

 

 

************************************

 

*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین فقهی و اقتصادی و اعتقادی و سیاسی و تحلیلی شبکه اجتهاد+مشهد مقدس+تنظیم توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+رجوع کنید به سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/639 .+کلیک کنید .


*** موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


*** عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+وبلاگ نسیم معرفت+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

*** مطالب حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/623 . +کلیک کنید

 

***کتابخانه اینترنتی آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی ....+کلیک کنید

 

*** تفسیر سوره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ «متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها+کلیک کنید  +

http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8 .

 
***مقصوداز رَحِم دربحث لزوم ووجوب صِلَه اَرحام چیست؟+آیت الله محمد جوادفاضل لنکرانی+با اصلاحات  و حواشی  و اضافات توسط : آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی+http://hakim-askari.rozblog.com/post/628 .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .

 

***چراآیت الله بروجردی درباره اعدام نوّاب صفوی و...توسط شاه کاری نکرد؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5136/ .+کلیک کنید .


***نقد کتاب بررسی راه‌های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیه+کتاب بررسی راه های مَحرمیّت از دیدگاه فقه امامیّه به قلم حجت الاسلام حسن عالمی طامَّه+[فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرى‌ *یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى‌ «سوره نازعات آیه 34 و 35»]....این کتاب اما گرفتار ضعف‌ها و خطاهای قابل توجه و گاه غیرقابل گذشت شده است....+حجت الاسلام سید ضیاء مُرتَضَوِی+1395 .+http://ijtihadnet.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8// .+شبکه اجتهاد+کلیک کنید .

 


**** آیاامام حسین(ع)برضدایرانیان وشیعیان ایرانی سخن گفته است؟!!!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی گیلانی+سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی +http://hakim-askari.rozblog.com/post/637 .

 

 

*** ربا در تسهیلات خُرد بیشتر است/ نظام بانکی پاسخگوی نگرانی‌ مراجع باشد+محمد رضا مُروِّجی+شبکه اجتهاد+http://ijtihadnet.ir/%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7/ .+کلیک کنید .

 

 


تاریخ : جمعه 99/2/26 | 2:46 صبح | نویسنده : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی | نظر


  • paper | رپورتاژآگهی | فال تاروت چهار کارتی
  • فروش رپورتاژ | بک لینک دائمی